onsdag 22 november 2017

Missa inte mingel och öppen mic i Jordbro


Poesi, spoken word, brandtal! Kända & okända: Välkomna på Mingel & öppen mic i Jordbro, torsdag den 30 nov i Jordbro kultur- och föreningshus. Till stöd för rättvisa & trygghet i vår ort!

tisdag 21 november 2017

Försvara strejkrätten


Att regeringen med LO-toppens medgivande är beredd att gå arbetsgivarna till mötes är en skandal  av stora mått

Av Per Olsson

S-MP-regeringen tillsatte under försommaren en utredning med uppgift att göra ytterligare inskränkningar i den redan begränsade svenska konflikträtten.
”Utmärkt!”, sa Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson i en glädjekommentar till regeringens besked.
"Bara en massiv opinion kan förhindra att regeringens intentioner blir till en ny antistrejklag"
Utredningen har fått Svenskt Näringsliv, med stöd av riksdagsmotioner från högeralliansen och SD, att på nytt kräva en rad inskränkningar i det som finns kvar i strejkrätten.
På arbetsgivarnas och högerns antistrejklista står bland annat kravet på ett de facto förbud på stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan har tecknat kollektivavtal, en proportionalitetsprincip och att stridsåtgärder riktade mot företag med under tio anställda ska förbjudas. Allt för att underlätta löne- och villkorsdumpning.

fredag 17 november 2017

Demonstration för trygghet i Jordbro 2/12


Stormötet med Rusta upp Jordbro-kampanjen beslutade om demonstration 2 december

Gårdagens möte ”Vi kräver trygghet i Jordbro” med kampanjen Rusta upp Jordbro samlade dubbelt så många än föregående trygghetsmötet och tog beslut att samla till demonstration i Jordbro centrum lördagen den 2 december.

– Rusta upp upp Jordbro bildades hösten 2014 då vi tog strid för upprustning av våra bostäder, en kampanj som lyckades tvinga bort en av landets värsta slumvärdar – organisering lönar sig, inledde mötets konferencier Robert Bielecki från Rättvisepartiet Socialisterna (RS).

Förebyggandeteamet i Haninges socialtjänst medverkade under mötet och berättade om sitt arbete. Bland annat har de haft ett föräldrarådslag som diskuterat hur tryggheten kan öka och har startat en föräldrakommittée.
Förebyggandeteamet har bra kontakt med de ideella nattvandrarna, som oftast är ut en kväll i veckan. Resurserna för förebyggandeteamet är så slimmade att de själva bara kan vara ute och nattvandra några dagar per år.
Ifrah Hassan
– Den frivilliga föräldravandringen är beundransvärd, men det räcker inte. Det sociala arbetet mot ungdomar görs bäst av utbildade fältassistenter, det har flera kommuner visat. Haninge ligger efter. Också vad gäller trygghetsmätningar, den senaste gjordes 2011 och dessförinnan 2006, berättade Ifrah Hassan, jordbrobo som jobbar med våldsprovention i en grannkommun.
Sadia Islam
– Ni är bara fem stycken i förebyggandeteamet, för hela Haninge! Ni är stålmän som gör ett fantastiskt arbete. Ni borde verkligen vara fler, dels för att verkligen nå ut och dels för att ni inte ska bränna ut er. Vi måste verkligen kräva att ni kräva att bli fler. De inbjudna ansvariga politiker som inte dök upp idag borde skämmas, sa Sadia Islam, behandlingsassistent och aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna (RS).
Sherihan Hassan
– Kommunen behöver ha egna fältassistenter ute på kvällarna, anställda med kometens som också kan hjälpa ungdomar med var de kan vända sig för att få hjälp, sa också Sherihan Hassan (RS) som själv jobbat som fältassistent, idag som skolkurator.  
– Jordbro behöver ett centrum värd namnet men också service och skola. Jordbro behöver en egen högstadieskola, den lades ned tidigare men vi har förhandlat med kommunledningen och nu utreds när den kan startas upp igen, berättade Vänsterpartiets ordförande i Haninge Carina Wellton.

tisdag 14 november 2017

Vi kämpar för ett tryggare Jordbro

Sherihan Hassan och Sadia Islam
"Vi vill pressa kommunen att genomföra våra krav, exempelvis att anställa fältassistenter och trygghetsvärdar i centrum"
Rättvisepartiet Socialisterna kampanjar för fullt inför torsdagens stormöte om trygghet med kampanjen Rusta upp Jordbro. Kommunens förvaltningar och ansvariga är inbjudna till mötet att lyssna till boende och föreningsaktiva. Mötet äger rum nu på torsdag kl 18.30 i Jordbro kultur- och föreningshus.
– Jag känner otrygghet när belysningen inte fungerar som den ska. I centrum är det becksvart och där jag bor ser jag knappt var jag går med barnvagnen. De styrande har pratat och diskuterat om Jordbro sen länge. Men jag vill gärna se action, säger Sherihan Hassan, skolkurator
– Vår kampanj ska få resultat, det är målet. Vi vill pressa kommunen att genomföra våra krav, exempelvis att anställa fältassistenter och trygghetsvärdar i centrum. Det kommer att krävas mer än ett möte med de ansvariga för att vinna, men ju fler vi är desto starkare röst, säger Sadia Islam, som arbetar som behandlingsassistent på en kvinnojour.
– Otryggheten är som störst i Jordbro centrum och i höglundaparken på kvällarna. Politikerna måste komma ut hit då för att förstå, säger Jamila Zrioui, lokalvårdare.
Jamila Zrioui, Silvia Tipan och Robert Bielecki
– Inbrott och personrån ökar. Jag ser bilar brända här och där och hör oftare polisbilar och polishelikopter. Jag känner mig inte trygg. Det viktigaste vi kan göra är att organisera oss för att våra krav ska höras, säger Silvia Tipan, lokalvårdare.

söndag 12 november 2017

Rättvisepartiet Socialisterna kräver ett stopp för skövlingen av Haninges natur

F.v: Lina Rigney Thörnblom, Mattias Bernhardsson, Sadia Islam,
Robert Bielecki, Mi Alforsen, Lena Johansson och Katja Raetz

I veckans pappersupplaga av Mitt i Haninge riktar Rättvisepartiet Socialisternas sju debattörer hård kritik mot kommunledningen i Haninge (S, MP, C)

Debattartikeln:

torsdag 9 november 2017

Utbredd oro i Hemfosa inför regeringens exploateringsplaner

Skyddsvärd skjog i Hemfosa. Foto: gula08/Flickr CC

Skogar och odlingslandskap i riskzonen när regeringen vill tokexploatera Hemfosa • Rättvisepartiet Socialisterna pressade regeringens samordnare Johan Edstav (MP) om hållbarhet och regionalpolitik

Miljöpartiets möte "Hur vill vi bygga en helt ny stad i Hemfosa?" lockade ett 40-tal Hemfosabor igår kväll.
Ett av mötets officiella frågor var också "Hur tänkte Miljöpartiet i regeringen när man pekade ut Hemfosa?".
Regeringens särskilde utredare Johan Edstav (MP) till vänster
och Haninges kommunalråd Johan Svensk (MP) till höger
Regeringens särskilde samordnare Johan Edstav (Miljöpartiet Uppsala) inledde med att berätta om uppdraget och regeringens planer:
– Vi vill bygga 12 000 bostäder i Hemfosa, inom 1000 meters radie från pendeltågstationen.
Idag finns 100 bostäder i ett Hemfosa som är lantligt med fina koloniträdgårdar och sommarstugor.
– Mitt uppdrag är att identifiera kommuner som har färdiga planer för att bygga men som av olika skäl inte kan sätta spaden i marken, fortsatte Johan Edstav (MP).
"Satsningen stämmer ju överens med de planer vi har i översiktsplanen", lät kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) meddela i lokaltidningen när regeringens planer plötsligt damp ned i ett pressmeddelande till allas förvåning.
Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i kommunfullmäktige, gav däremot en helt annan syn än kommunalrådet under gårdagens möte:
Mattias Bernhardsson (RS)
– Orsaken till att kommunens nyligen beslutade översiktsplan endast medger byggande inom en radie av 600 meter från pendeltågstationen i Hemfosa – istället för vanligtvis 1200 meter – är för att bevara odlingsmarkerna och skogarna som är väldigt skyddsvärda. Bebyggelsens höjd och form måste också motsvara existerande bebyggelse, som är småhus och stugor. Er plan på 6 000 bostäder inom en rade av 500 meter från stationen och 12 000 bostäder inom 1000 meter är omöjlig, svarade Mattias Bernhardsson (RS) [läs Rättvisepartiet Socialisternas egna förslag till översiktsplanen här].

tisdag 7 november 2017

Bevara Norrby och Norrbyskogen

Foto: Mattias Bernhardsson
Haninge kommun vill exploatera Norrbyskogen och omvandla Norrby från skoglig och gles by till tätbebyggt villaområde 

Rättvisepartiet Socialisternas kamp för att bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap fortsätter. Efter två viktiga segrar i september – då Söderbyskogen och vildmarken på norra Ornö räddades – står kampen om Norrbyskogen på tur.
"Norrbyborna tvingas dela på notan 79,7 miljoner kronor"
Nu inleds dialogen inför antagande av "Detaljplan för Opp-Norrby 2:494 m.fl.”, södra etappen.
Detaljplanens syfte, så som det beskrivs i planbeskrivningen, är att skapa förutsättningar för åretruntboende i Norrby genom att ge fastighetsägarna större byggrätter och möjliggöra kommunalt vatten- och avlopp samt en förbättring av vägnätet.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Detaljplanens syfte mest av allt är dock att bereda vägen för skövling och exploatering av intilliggande Norrbyskogen för bostäder, säger Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson
Norrbyborna tvingas dela på notan 79,7 miljoner kronor eftersom Haninge är en av de kommuner som låter fastighetsägare betala för nya gator.
I det tidigare planprogramsamrådet gick enbart ett fåtal Norrbybor till tals, med övervikt bland dem som vill stycka av, ofta i syfte att sälja, flytta och göra en god affär.
Men bland den majoritet som vill bo kvar - och som kommer behöva stå för notan - finns stor oro över exploateringsplanernas konsekvenser:
- att Norrby omvandlas från skoglig och gles by till tätbebyggt villaområde med kalskövlade berg och asfalterade vägar.
- att de inte kommer att ha råd med anläggningsavgifterna och tvingas flytta.
- att Norrbyskogen krymper eller försvinner helt.
- att gamla hag- och ängsmarker försvinner.
- att trafiken, utsläppen och vägbullret ökar medan barnsäkerheten minskar.
- att strandskyddet lyfts vid Drevviken, med nya exploateringar på stranden.

onsdag 1 november 2017

Inget att fira efter tio år med högerns vårdval


Med vårdvalet har vården blivit dyrare och mindre tillgänglig för de som behöver den mest

Av Katja Raetz, 
specialistsjuksköterska
- - -

I januari 2008 infördes högerns vårdval i Stockholm läns landsting. Idag, nästan tio år senare, är Stockholms läns landsting det landsting som med stor marginal har gått längst med att upphandla vårdområde efter vårdområde. Det finns numera 37 olika vårdval och över 3 000 privata vårdinrättningar i länet.
Med vårdvalet har vården blivit dyrare och mindre tillgänglig för de som behöver den mest.
"Problemet med vårdvalet är inte bara att offentliga resurser försvinner ur den offentliga sektorn in i privata vinster. Vårdvalen innebär också en fragmenterat vård och bruten vårdkedja som drabbar de allra sjukaste hårdast"
Stockholms läns Hälso- och sjukvårdsförvaltning har i sin rapport Vårdval 10 år granskat hur vården har utvecklats. Bland annat konstaterar man att det är ett litet antal privata vård­jättar som dominerar stort: Capio (som bland annat driver Sveriges enda privata akutsjukshus, St Göran), Praktikertjänst och Aleris står tillsammans för en tredjedel av alla vårdbesök under år 2016.
Sedan införandet av vårdvalet inom primärvården har antalet husläkarmottagningar (vårdcentraler) ökad med 25 procent och man slår i rapporten fast att köerna har minskat och tillgängligheten ökat. De styrande politikerna brukar ofta framhäva detta som bevis på vårdvalets fördelar, men det finns också en tydlig baksida  som politikerna tiger om.

torsdag 26 oktober 2017

Strejkvarsel för låglönekrav i skärgårdstrafiken

Strejkvaktskedja från förra årets sjöbefälsstrejk

Service- och kommunikationsfacket, SEKO varslar om strejk inom skärgårdstrafiken. Detta efter att arbetsköparorganisatonen Almega beslutade att säga upp Skärgårdsavtalet mitt under pågående förhandlingar. Orsaken är att de vägrar diskutera en låglönesatsning för de som tjänar under 24 000 kronor i månaden – något Almega närmast är ensamna om bland arbetsköparorganisationerna.
Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Vi ger allt stöd åt de sjöfartsanställda och kommer att bistå Seko på alla sätt vi kan. Rättvisa löner och bra anställningsvillkor är ett måste, inte minst i sjötrafiken, säger Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
– Detta blir det elfte strejkvarslet på ett Almega-område under 2017. Det är ingen slump att Almega går under namnet "arbetsmarknadens huliganer", säger SEKO:s förbundsordförande Valle Karlsson.
Det första varslets stridsåtgärder omfattar nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning/bemanning på företag inom avtalsområdet Skärgårdstrafik enligt varlsets bilaga och träder i kraft den 3 november 2017 kl. 12.00.

måndag 23 oktober 2017

"Vi behöver ta strid både inom och utanför facken"


Fackligt möte med tågförare, sopgubbar, hamnarbetare och sjukvårdsanställda

Seko Pendelklubbens fackliga möte igår tog sikte på att ta kampen både inom och utanför facken. Mötets tema var: "Upphandling, privatisering och avtalsdumpning. Hur sätter vi stopp?"
På mötet talade tågförare, sopgubbar, hamnarbetare och sjukvårdsanställda.


Katja Raetz
Katja Raetz från ”Nätverket en annan vård är möjlig”, också förtroendevald för Vårdförbundet och aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna Haninge, berättade om vårdkampen. Nätverket samlar främst sjuksköterskor men de vill också få med få med patienter och anhöriga. De har ordnat flera demonstrationer på olika håll i landet, flest har slutit upp i Stockholm med över 1000 personer senast.

Katja berättade om hur vården bedrivs enligt New Public Managements principer, med en uppstyckning som följd. Vårdvalet har medfört att det nu finns ca 30 aktörer. Och allt fler områden, t ex geriatriken, ska nu bli öppna för kapitaister att tjäna pengar på. Chefernas språk är ett tecken på hur långt det gått. När de anser att det görs för många hembesök så säger de att de ”producerat för mycket vård”. Även den offentliga vården ska drivas som den privata i allt större utsträckning. Resursbristen och underbemmanningen leder till att många läkare och undersköterskor säger upp sig. Läkare berättar om att de tvingas operera på natten för att hinna med allt.
En av Katjas poänger var att facken måste komma med i vårdkampen mer.

torsdag 19 oktober 2017

Allt fler går hungriga i Sverige


16 procent av Sveriges befolkning lever på en inkomst under 60 procent av medianinkomsten


Av Robert Bielecki
- - -

Det finns en påtaglig fattigdom i Sverige, trots regeringens tillbakavisande. Det framkommer i Stadsmissionens årliga Fattigdomsrapport, som utkom på Internationella Fattigdomsdagen den 17 oktober.
Framför allt har många inte mat för dagen.
"Samtidigt som allt fler blir allt fattigare koncentreras samhällets rikedomar hos en allt mindre klick superrika"
60 procent av Stadsmissionens 200 000 insatser sedan förra årets rapport handlade om att ge folk mat. Andra insatser handlar om att ge kläder eller en plats att värma upp sig på. Ett skakande exempel som ges i rapporten är om 50-åriga Sara:

onsdag 18 oktober 2017

Upphandlingsskandal ger fortsatt sopkaos i Stockholm

Sopgubbar i strid i somras
Rättvisepartiet Socialisterna kräver återtagande av sophämtningen i kommunal regi, att samtliga sopgubbar återanställs samt återgång till de tidigare löne- och arbetsvillkoren

Av Per Olsson
- - -

Sopberget växer i Stockholm efter att skandalbolaget Reno Norden och Suez har tagit över all sophämtning i staden. De båda bolagens anställda har påtvingats sämre lönevillkor och massor av övertid. Många är inhyrda, jobbar för underleverantörer och personalomsättningen är stor.
Det var precis detta som Stockholms sopgubbar – de som fick sparken från Reno Norden och de som jobbade för den tidigare entreprenören Liselotte Lööf – varnade för.
"Ytterst ansvarig är Stockholms röd-grön-rosa majoritet som överlät sophämtningen till Reno Norden"
Efter den 1 oktober delar Reno Norden och Suez på hämtningen av hushållssopor i Stockholm. Reno Norden hämtar i sju områden och Suez i fyra.
Reno Norden vann upphämtningen med kalkylerad lönedumpning, vilket sopubbarna vägrade godta och i juli blev de avskedade. Reno Nordens kämpande sopgubbar fick stöd av kollegorna på Liselotte Lööf, det bolag som förlorade upphandlingen till Reno Norden.
Få av Liselotte Lööfs sopgubbar kom dessutom att tas över av Reno Norden, ett bolag med skräpstatus och vars norska moderbolag har gjort konkurs, när de tog över den 1 oktober.

onsdag 11 oktober 2017

Kommunen vägrar utreda privat hemtjänstföretag för bedrägeri

T.v: Annett Haaf (S). T.h: Mattias Bernhardsson (RS)

Evidensia AB lurade kommunen på skattemedel, de äldre på beviljade biståndstimmar och de anställda på löner

Över två månader har gått sedan Rättvisepartiet Socialisterna (RS) skrev om hur Evidensia AB lurat kommunen på skattemedel, de äldres på beviljade biståndstimmar och de anställda på löner. Tre månader har gått sedan Rättvisepartiet Socialisterna krävde att äldreförvaltningen skulle utreda och polisanmälda Evidensia AB. Och hela åtta månader har gått sedan de anställda på Evidensia larmade förvaltningen om bedrägerierna såväl som om fruktansvärda arbetsvillkor.

I tisdags den 9 oktober frågade Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson (RS) ut Äldrenämndens ordförande Annett Haaf (S) i kommunfullmäktige:

tisdag 10 oktober 2017

Rättvisepartiet Socialisterna kräver säkrare gårdsgator och farthinder i Jordbro

Lina Rigney Thörnbloms (RS) utfrågning av Stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson (S) i kommunfullmäktige igår

Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Rättvisepartiet Socialisterna har blivit kontaktade av flera föräldrar som är oroliga över trafiksituationen i Jordbro, framför allt på Moränvägen som är ett gångfartsområde [där all trafik ske ske på de gåendes villkor]. Trots att det har funnits farthinder i form av slalompelare har det fått motsatt effekt då folk gasar på mellan dem. Min fråga är vad Stadsbyggnadsnämnden, och du Göran Svensson tänker göra för att förhindra att en olycka sker på Moränvägen?, frågade Lina Rigney Thörnblom (RS) Stadsbyggnadsnämndens ordförande under gårdagens kommunfullmäktige. 
Göran Svensson (S) svarade att när byggandet av bostäder är klart så kommer trafiksituationen att ses över på Moränvägen men innan dess går inget att göra, att det är redan svårt för byggföretagens lastbilar att ta sig in och ut.

måndag 9 oktober 2017

Kommunstyrelsens ordförande duckar larm om halhyggen i planerat naturreservat

Östra Högstaskogen, en av fem stora kalhyggen som tillkommit på några år
Foto: Mattias Bernhardsson
Stiltje i arbetet med att skydda utpekade värdefulla skogar • Högstaskogen krymper: Fem nya kalhyggen på några år i östra delen av skogen

Under kvällens kommunfullmäktigesammanträde antogs Haninges Klimat- och miljöpolitiska program. En av programmets mest omdiskuterade delar var etappmålet att skydda ytterligare minst 600 hektar mark med höga naturvärden till år 2020.
Rättvisepartiet Socialisterna – som i åratal drivit på för att bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap – hade ett tilläggsförslag om att ytterligare minst 400 hektar mark skulle skyddas till år 2024. Men huvudproblemet är inte hur stort målet är, utan stiltjen i kommunens arbete att skydda redan utpekade områden med höga naturvärden.
"Högstaskogen är en mosaik av artrika mosskogar, träsk, kärr, barr- och hällmarksskogar. Rikt på vilt som rådjur, älg, duvhök och tjäder"
Mattias Bernhardsson (RS)
– Kommunen har pekat ut fem områden i sin Naturvårdsplan som anses ha höga naturvärden och som kommunen ska utreda möjligheten att skydda. Den största av de fem områderna är Högstaskogen [beläget i Österhaninge, söder om Svartbäcken och norr om Högsta], som äntligen kom med på kommunens lista förra året efter många års kamp från Haninge Naturskyddsförening. Men det händer ingenting. Det har huggits fem stora kalhyggen i den östra delen av skogen under de senaste åren. Kommunen har inte ens känt till dem, det är jag själv som har åkt ut och dokumenterat detta, berättar Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson (RS).
Högstaskogen är en mosaik av artrika mosskogar, träsk, kärr, barr- och hällmarksskogar. Rikt på vilt som rådjur, älg, duvhök och tjäder.

lördag 7 oktober 2017

Plundringen av välfärden fortsätter


"Sedan 2013 har Bert Karlsson tjänat mer än 200 miljoner kronor på flyktingkatastrofen – pengar som kommer från skattebetalarna"

Av Per Olsson
- - -

Ifjol köpte landets kommuner och landsting privat välfärd för den rekordstora summan 124 miljarder kronor – en ökning med tio procent eller elva miljarder kronor jämfört med året innan. Sedan år 2012 har kommunernas och landstingens köp av privat välfärd ökat med hela 55 procent.

fredag 6 oktober 2017

Kampanj för tryggare Jordbro: "Vi ska ta vår ort tillbaka""Mötet beslutade att samla till ett större möte i namn av ett gemensamt nätverk, dit alla boende, föreningar och även förvalningarna för skola, fritid och stadsbyggnad bjuds in"

Rättvisepartiet Socialisternas öppna möte om trygghet i Jordbro blev välbesökt. Boende och föreningsaktiva diskuterade hur våldet och den ökade otryggheten kan stoppas. En röd tråd i diskussionen var att sammanhållning och enhet är något som måste återerövras.

Mattias Bernhardsson (RS)
– Allt fler jordbrobor känner en större otrygghet i sin egen kommundel. Allt fler vågar inte gå till Jordbro centrum på kvällen. Det är oacceptabelt. Gäng, droghandel och våld har slagit rot efter åratal och även decennier av politikernas nedmontering av service, skola, idrotts- och föreningsliv samt satsningar i den fysiska miljön. Allra tydligast är hur de styrande politikerna har varit passiva när slumvärdar låtit både centrum och många av bostadskvarteren förfalla, inledde Mattias Bernhardsson, en av Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledmöter mötet.

Under mötets gång nämndes många verksamheter som stängts under åren; Jordbromalmsskolan, kommundelens enda högstadieskola; Jordbrogården, landets mest prisade fritidsverksamhet för barn med funktionshinder; Unga inspiratörer, en verksamhet som räddade en hel generation undan arbetslöshet och kriminalitet. I år har de borgerliga partierna höjt rösten för att stänga Ungkulturhuset Porten (fd Lakeside).
– Många som säljer på gatan är 13 år. Då är det försent. Vi måste satsa på barnen i rätt ålder, 10-12 år. Då kan vi få dem på rätt spår i livet, sa Ever Fernandez, jordbrobo sen 38 år.
Sherihan Hassan
– Jag har själv jobbat som fältassistent, de gör ett fantastiskt jobb att gå ut och möta ungdomarna. Men uppsökandeteamet här i Haninge är inte ute i fältet. De har inte resurser. Polisen som förr hade en relation till de unga har inte det längre, sa Sherihan Hassan.
Mattias talade också om hur folk mår egentligen, vad som gömmer sig bakom begreppet "folkhälsa":

tisdag 26 september 2017

Stormöte i Jordbro 5 oktober: Hur stoppar vi våldet?


Öppet möte om hur vi stoppar våldet och minskar otryggheten på vår ort: Torsdag 5 oktober, kl 18.30 i foajén i Jordbro Kultur- och föreningshus

Arr: Rättvisepartiet Socialisterna Haninge
> facebookevent
> Läs också om kampen som tvingade bort landets värsta slumvärd från 900 lägenheter i Jordbro

Allt fler jordbrobor känner en större otrygghet i sin egen kommundel. Allt fler vågar inte gå till Jordbro centrum på kvällen. Det är oacceptabelt.
Gäng, droghandel och våld har slagit rot efter åratal och även decennier av politikernas nedmontering av service, skola, idrotts- och föreningsliv samt satsningar i den fysiska miljön.
De styrande politikerna stängde Jordbromalmsskolan 2011, sen Jordbrogården 2016 och i år har de borgerliga partierna höjt rösten för att stänga Ungkulturhuset Porten (fd Lakeside).
Allra tydligast är hur de styrande politikerna har varit passiva när slumvärdar låtit både centrum och många av bostadskvarteren förfalla.  
Men när folket på en ort å andra sidan organiserar sig tillsammans, demonstrerar och kräver trygghetsåtgärder samt agerar ihop som grannar bör någon utsätts för våld eller hot – då kan förändringen ske snabbt.

Exempel på krav till Haninge kommun att diskutera på mötet:

fredag 22 september 2017

Riskkapitalisterna länsar sina skolor


Drastisk ökning av vinstuttag • Friskoleeländet måste få ett slut


Av Robert Bielecki
- - -

Riskkapitalisterna inom skolan använder S-MP-regeringens (med stöd av V) förslag om en vinstbegränsning till 7 procent plus statslåneräntan av operativt kapital som en förevändning för att plocka ut mer till sig själva innan det är ”för sent”.
"När välfärden reduceras till en marknad är det de anställda, brukarna och samhället i stort som får betala priset"
Enligt en granskning av Dagens Industri ökade de olika vinstdrivna friskolorna sin utdelning till 46 procent ifjol, vilket är en ökning med 15 procentenheter jämfört med de föregående två åren. Dock är inte vinstutdelningstokiga Engelska skolan med i denna beräkning då de hade ett brutet räkenskapsår för år 2016/2017.
I granskningen ligger 900 grund- och gymnasieskolor som drivs som aktiebolag till grund, i vilka 186 000 elever innefattas, varav hälften går i skolor som överstiger det föreslagna vinsttaket.

onsdag 13 september 2017

Seger: Exploateringen av Söderbyskogen stoppas

Söderbyskogen. Foto: Mattias Bernhardsson
Andra segern för naturskyddskampen i Haninge i september – "organisering lönar sig"

Bara veckan efter det glädjande beskedet att vildmarken på norra Ornö räddas kommer nästa glädjande besked att även Söderbyskogen räddas. I månader har boende i Söderby, kampanjen Skogenkvar.nu, Rättvisepartiet Socialisterna med flera kampanjat mot kommunledningens plan att avverka Söderbyskogen för att bygga bostäder. Nu stoppas exploateringen och kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) förklarar varför till kampanjen Skogenkvar.nu:
"Det är helt enkelt så att då det inte synes finnas majoritet för en förändring av gällande plan och då finns ingen anledning för oss att fullfölja arbetet. Våra handläggares energi kan helt enkelt läggas på andra ärenden. Det som är gjort är gjort, men det skrivs inte fram något ärende".
Lena Hauptman
– Jag har aldrig tvekat om att vi i Söderby ska kämpa för att få behålla vår skog. Älskar verkligen den här lilla skogen. Att få följa naturens skeenden hela året med djurungar, bär och svamp. Den här tiden som vi i skogenkvar.nu kämpat och kontaktat myndigheter och politiker har lärt mig väldigt mycket. Man ska kämpa och aldrig ge upp, säger Lena Hauptman, söderbybo och aktiv i Skogenkvar.nu.
Johan Lundborg
– Vi som bor i Söderby är mycket glada över att den föreslagna planen har skrotats och att vi får ha söderbyskogen kvar. Den betyder mycket för oss som rekreationskälla. Nu återstår arbetet med att biotopskydda söderbyskogen så den inte hotas av exploatering i framtiden, framhåller Johan Lundborg, söderbybo och aktiv i Skogenkvar.nu.
Mattias Bernhardssons (RS) utfrågning av Stadsbyggnadsnämndens 
ordförande Göran Svensson (S) i kommunfullmäktige i våras.
– Bra kämpat alla söderbybor – organisering lönar sig! Om exploateringsplanerna återupptas tar vi strid på nytt, och ni har alltid 100 procent stöd av oss i Rättvisepartiet Socialisterna. Genom att göra bevarandet av våra skogar till en politisk fråga i valet kan vi pressa partierna att inte återuppta frågan, säger Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge i gruppen Rädda Söderbyskogen – skogenkvar.nu

fredag 8 september 2017

Seger: Vildmarken och havsörnarna på Ornö räddas!

Mattias Bernhardsson rapporterade in att havsörnar och nyckelbiotoper som
alkärr fanns i den avverkningshotade skogen till Skogsstyrelsen.
Foto: Mattias Bernhardsson
Avverkningarna i den största kvarvarande väglösa gammelskogen i länets skärgård stoppas • Nu kan Nybysjöområdet på Ornö skyddas i reservat och därmed länets viktigaste häckningsplats för havsörn

> Läs om seger nr 2: Söderbyskogen räddas!

Mattias Bernhardsson (RS)
– Glada nyheter! Jag har nu fått beskedet av Skogsstyrelsen att de planerade avverkningarna vid Nybysjö inte blir av. Tack alla som engagerat sig och gjort sina röster hörda. Nu återstår att hitta ett långsiktigt skydd för området. Hoppas denna grupp kan växa och fortsätta bidra till bevarande av vår sista orörda natur.
Så skrev Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge kommunfullmäktige, i facebookgruppen "Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen" igår efter månader av ansträngningar att rädda området.
"Efter Mattias rapport beslutade Skogsstyrelsen att göra ett fältbesök... Inventeringen var begränsad men ändå hittades 23 arter vilka är fridlysta, rödlistade eller räknas som signalarter"
Det var några dagar före jul som Mattias Bernhardsson, när han gick igenom avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen, reagerade på en anmälning som stack ut i mängden: nr A58842-2016. Det var skogsbolaget Mellanskog – ombud åt bland annat grevinnan Catharina Stenbock Lewenhaupt – som hade ansökt om att dra en skogstraktorväg rakt genom den största kvarvarande väglösa vildmarken i länets skärgård; Nybysjöområdet på norra Ornö. Bara 8 månader tidigare hade Rättvisepartiet Socialisterna föreslagit kommunfullmäktige att utreda möjligheten att skydda området – ett förslag som röstades ned.

Ett alkärr inom det avverkningshotade området.
Foto: Mattias Bernhardsson
Mattias Bernhardsson ringde upp Mellanskog vilka förklarade att vägen skulle dras i ett "skogsvårdsintresse". Men bluffen synades. I januari skickade Mattias in ett förslag till Länsstyrelsen att utreda möjligheten att skydda området, tätt följt av en begäran till Skogsstyrelsen att avslå avverkningen.

torsdag 7 september 2017

"Vi bygger landet": Riksäpplet mobiliserar till 12 september


Stoppa utvisningarna • Höj pensionerna • Höj LSS-stödet • Stöd BB-ockupationen 

Det sittstrejkande afghanska ungdomarna i 'Ung i Sverge' kallar till landsomfattande protestdag under parollen "Vi bygger landet". De sträcker ut en hand till Sveriges arbetare och pensionärer, sociala rörelser och fackföreningar till gemensam kamp för alla svaga i samhället med krav på asyl, höjda pensioner och försvar av funktionsnedsattas rättigheter (Läs Ung i Sveriges pressmeddelande längre ned).

Runtom på skolor i länet pågår sittstrejker under lunchrasterna, så också på Riksäpplet i Handen här i Haninge där eleverna nu mobiliserar till demonstrationen på tisdag den 12 september i Stockholm (tid och plats kommer strax). ■

fredag 1 september 2017

Demonstrera för vården 3 september


Facken måste börja ta strid

Av Katja Raetz (RS),
specialistsjuksköterska
- - -

Den 3 september kommer återigen visselpiporna att ljuda i protest mot situationen inom vården.
Redan ifjol genomfördes manifestationer och demonstrationer på 26 orter i Sverige från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Inför fjolårets demonstrationsdag bildades nätverket ”En annan vård är möjlig” som nu återigen manar personal, patienter och anhöriga att stå upp för vården.
Skäl finns det tillräckligt av. Offensiv har i många artiklar rapporterat om den växande krisen inom vården som drabbar både anställda och patienter. Särskilt situationen på akutmottagningar ställer personalen under stor press.
"... 34 kvinnor i Stockholm i juli blev hänvisade över länsgränsen för att föda barn"
Ett exempel är Helsingborgs lasarett där IVO redan i maj i år förklarade att akuten inte är patientsäker på grund av det stora antalet patienter som vårdas där, men som egentligen borde ha fått plats på en avdelning. Bara de första månaderna i år vårdades 1 580 patienter på akuten i uppemot två dygn.

torsdag 31 augusti 2017

Nya miljoner till skolägare - Kasta ut riskkapitalisterna från skola och välfärd


Skolan måste förstatligas och ställas under demokratisk kontroll

Av Robert Bielecki
- - -

Börsnoterade Internationella Engelska skolan ökar sin vinst rejält jämfört med ifjol, vilket innebär nya miljoner till aktieägarna. Samtidigt urholkas skolan som helhet alltmer.
"Den reglering av vinsterna som S-MP-regeringen, med stöd av V, kommer att lägga fram under hösten kommer att vara lätt att kringgå för riskkapitalbolag"