tisdag 13 februari 2018

Haninge måste agera mot sexuella trakasserier


Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom deltog i interpellationsdebatten om sexuella trakasserier på kommunfullmäktige igår. Här är hennes anförande:

Lina Rigney Thörnblom (RS)
"När det kommer till sexuella trakasserier på arbetsplatsen så måste vi se det som en del av strukturella problem i samhället.Det är inget som är isolerat vare sig på eller utanför arbetsplatsen.
2001 publicerades "Slagen dam", en omfattande, nationell studie om mäns våld mot kvinnor. Undersökningen riktade sig till 10 000 slumpvis utvalda kvinnor, varav 7 000 svarade, och visade upp en helt ny bild av det jämställda Sverige. 46 procent av alla kvinnor över 15 år hade någon gång erfarit våld. 56 procent hade erfarit sexuella trakasserier.
Den här studien blev hårt kritiserad och ifrågasatt för att vara forskningsfusk. Metoo-uppropen visar på att studien minst sagt var inne på rätt spår.

måndag 12 februari 2018

Ansvarig S-politiker pressades om hemliga storskoleplanerna i Handen

T.v: Maria Fögersten (S). T.h: Mattias Bernhardsson (RS)

Fägersten (S): "För tidigt för att veta om detta är bra eller dåligt"
Bernhardsson (RS): "Barnperspektivet borde kommit först"

Under kvällens kommunfullmäktige frågade Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson (RS) ut Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) om det politiska styrets planer att flytta Runstensskolan och Söderbymalmsskolan i Handen samt att drastiskt utöka elevantalen i de nya lokalerna (läs mer här).
 Rättvisepartiet Socialisterna säger nej till Kommunstyrelsens plan att omorganisera förskoleklasser och grundskolor i Handen till stordrift, slog Mattias Bernhardsson (RS) fast och fortsatte: 
 De anställda som pratat med oss anser att det pedagogiska uppdraget undermineras av stordrift på barn och att tryggheten minskar när små barn och unga elever får sina lokaler nära äldre barn och vuxna elever. Håller du med om det?

onsdag 7 februari 2018

Rättvisepartiet Socialisterna portas från valdebatten


Alla kommunfullmäktiges partier utom Rättvisepartiet Socialisterna inbjudna till kommunens valdebatt för 850 elever på Fredrika Bremer-gymnasiet på fredag

Rättvisepartiet Socialisterna sitter i Haninge kommunfullmäktige sedan 2006. Vi valdes in året efter vår skolkamp tillsammans med hundratals aktiva elever på Fredrika Bremer-gymnasiet som tvingade kommunen att avskaffa skollunchavgiften på gymnasietÅret efter vi valdes in ledde vi skolstrejker som räddade 100 lärarjobb. Vi är en nagel i ögat på de styrande politikerna.

onsdag 31 januari 2018

Rädda skolorna i Handen

Rättvisepartiet Socialisterna kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney
Thörnblom (RS) samlar namnunderskrifter för att rädda skolorna i Handen
Nej till stordrift av förskoleklasser och grundskolor i Handen • Stoppa avvecklingen av komvux


> Vill du göra något aktivt för att rädda skolorna? Maila oss på rs@socialisterna.org

Kommunledningen i HaningeS, C och MP – har med stöd av M, KD och SD lagt fram förödande planer för grundskolorna i Handen. Men om tillräckligt stora protester riktas mot det kan förslaget stoppas.
Förslaget kommer att innebära en stor omorganisation och förflyttning av elever i syfte att starta stordrift av grundskolorna i Haninge. 
"Elevantalet kan fördubblas per skola"
Runstensskolans lokaler rivs och eleverna i förskoleklass till årskurs 6 flyttas till Söderbymalmsskolans nuvarande lokaler och blandas med nya äldre elever i årskurs 7-9 (Därmed överges tidigare löften om en helt ny skola).
Söderbymalmsskolans elever i årskurs 7-9 flyttas till Riksäpplet och utökas till att bli en F-9-skola (förskoleklass till årskurs 9) – vägg i vägg med gymnasie- och vuxenutbildningen (!). Detta går emot all pedagogik och kunskaper om trygghet.

– Att flytta om alla dessa elever till Riksäpplet är inte hållbart i långa loppet. Lokalerna är inte anpassade utifrån behoven, säger Mohamed Boularbah, lärare.
Robert Bielecki (RS)
– Återigen visar S-styret att de prioriterar ekonomiska vinster och besparingar över allt annat. De små barnen kommer på Riksäpplet att hamna långt ifrån sina bostadsområden, vilket innebär mer biltrafik och buller samt långa promenader för redan stressade föräldrar utan bil, säger Robert Bielecki, ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige.
Kommunledningens plan är att utöka antalet elever per lokalyta och klass för att spara pengar. Elevantalet kan fördubblas per skola:
• Idag går 350 elever på Runstensskolan, men efter flytten kommer det gå över 700 elever i skolan!
• Idag går 430 elever på Söderbymalmsskolan, men efter flytten kommer det att vara uppemot 900 elever plus förskoleklass, det vill säga över 1 000 barn som delar skollokaler med hundratals gymnasielever och vuxna komvuxstuderande!
• I kommunstyrelseförvaltning­ens beräkningar kommer klasstorlekarna att vara över 30 elever per klass (!) när eleverna har flyttat in på Riksäpplet.

"att blanda småbarn med vuxenstuderande minskar tryggheten"
Som tidigare fritidspedagog i förskoleklass, barnskötare i förskola och skolvärd i högstadiet vet Robert Bielecki (RS) vilka förödande konsekvenser omorganisationen kan få:
– Elever i förskoleklass behöver lugna och trygga miljöer; fritidspedagoger och lärare behöver resurser och pedagogiska verktyg för att säkerställa att barnen får det lekfulla lärandet. Men denna enorma omorganisation av skolan skapar stora hinder för att garantera detta, menar Robert och fortsätter:
– Skollagen säger att syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Men att blanda småbarn med vuxenstuderande minskar tryggheten och det blir knappast en stimulerande utveckling fokus på elevernas behov med det här förslaget om två superstora skolkomplex.
Samtidigt tas samtliga teoretiska program bort på komvux:
Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Detta är en slakt av komvux; En privatisering och en ideologisk attack på vuxenutbildning. Effekterna blir stora, dels för lärare som riskerar att inte kunna bli omplacerade men även för oss som studerar. Vi må bli erbjudna andra platser men att ha möjlighet att vara på en och samma skola ger trygghet utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Att även slippa fara kors och tvärs över länet och att känna lärarna är väldigt värdefullt. Skamligt beslut!, säger Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
Nedläggningen av de teoretiska programmen ska spara 4,5 miljoner kronor enligt utbildningsförvaltningen. Men pengar finns menar Rättvisepartiet Socialisterna:

onsdag 24 januari 2018

Seger: Laziz Sharifov får nytt uppehållstillstånd


Tredje vågen segerrik kamp för Laziz 

Idag kom ett efterlängtat besked: 
"Migrationsverket upphäver beslutet om utvisning och beviljar Laziz Sharifov uppehålls- och arbetstillstånd". 
Tillståndet är två-årigt och förnyas därefter med Haninge boxningsklubb. Detta är den andra asylsegern i Haninge på bara en månad då politska flyktingen Hanna Tadesa vann uppehållstillstånd, också hon efter en kampanj med många engagerade. 

måndag 22 januari 2018

Kampanjen ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap” tar fart

Mattias Bernhardsson (RS) går igenom hotade naturområden samt områden
som behöver nyckelbiotopinventeras.
Kvällens möte med kampanjen ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap” blev välbesökt.

torsdag 11 januari 2018

Stöduttalande till upproret i Iran och de oberoende fackföreningarnaSolidarity with the independant unions and the uprising in Iran 

As the Committee for a Workers' International have urged on socialistworld.net, solidarity with the independant unions of Iran and the uprising is needed from all over the world.

The Tehran Public Transport Workers Union, Haft Tapeh Agro-industry Workers Union and other independent unions have bravely and tirelessly been organising crucial struggles for workers and teachers across Iran in recent years. Your organisations, role and the endurance in your strive for freedom for decades under violent suppression, constitutes a decisive factor in the present uprising when masses of workers and poor have found courage to challenge the regime.

onsdag 10 januari 2018

Södertörnsvargen skjuten – proteststorm mot M-politikerns inblandningAlexandra Anstrells (M) fabricerade rapporter till Länsstyrelsen avgörande bakom felaktiga skyddsjakten

> Läs också: Vildmarken och havsörnarna på Ornö räddas

Skyddsjakten på "Södertörnsvargen" som sköts idag den 10 januari kommer att bli ihågkommen som en grov myndighetsröta där en moderat haningepolitikers fabricerade rapporter lagt grund för beslut om jakt på den enda vargen i länet.

Mattias Bernhardsson (RS) och ett tjugotal andra organiserade
 sig i olika fältgrupper mot skyddsjakten.
Artikel av Lokaltidningen Mitt i Haninge 
– Tack alla som kämpat mot skyddsjakten, alla 2000 som gick med i gruppen "Stoppa skyddsjakten på Södertörnsvargen", de hundratal som överklagade beslutet, de 47 000 som skrev på namninsamlingen, de jaktlag som stödde oss, boskapsägare som förbjöd Länsstyrelsen att bedriva skyddsjakt på deras mark och alla ni som deltagit i våra fältgrupper som dag och natt har försvårat skyddsjakten med allt från flytt av åtel till skrämselåtgärder, skriver Mattias Bernhardsson, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige, i gruppen "Stoppa skyddsjakten på Södertörnsvargen" som han tog initiativ till i december.
– Våra ansträngningar räckte inte denna gång. Men vi har varit en viktig röst som förhoppningsvis innebär att beslutsfattarna tänker några extra gånger innan de låter faktalösa skrämselkampanjer ligga till grund för beslut om jakt på rödlistade arter [Naturvårdsverkets lista över hotade/utrotningshotade arter] framöver, fortsätter Mattias Bernhardsson (RS).
Den rödlistade vargen skjöts ihjäl som ett resultat av den moderata haningepolitikern Alexandra Anstrells önskan att hennes skrämselkampanj och krav på skyddsjakt skulle ge röster i höstens kommunval. Istället har en överväldigande majoritet av haningeborna rasat över skyddsjakten och en proteststorm har riktats mot Länsstyrelsen såväl som den moderata politikern.
Ewa Danielsson i Mitt i Haninge
– Vi har en moderat Haningepolitiker som tjatade sig till en skyddsjakt på denna varg. Och till slut gav länsstyrelsen efter. Innan skyddsjaktbeslutet kom det ständigt observationer från ett håll om att vargen var närgången och oskygg. Efter skyddsjaktbeslutet har det inte kommit en enda sådan observation. Det här handlar om hur jägare hjälper jägare, anser vi, säger Ewa Danielsson som varit en av de mest drivande i kampanjen samt i fältarbetet till lokaltidningen Mitt i Haninge.
Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Vi kommer se till att ingen glömmer den falska roll moderattoppen haft i att skjuta den rödlistade vargen, lovar Lina Rigney Thörnblom (RS) som reste frågan om skyddsjakten i kommunfullmäktige i december.
"När vargen går in på gårdar och jagar in människor tillbaka in i huset, tar hundar framför näsan på ägaren och skrämmer ryttare...", fantiserade Alexandra Anstrell (M) ihop i moderatblaskan Medborgaren.

lördag 23 december 2017

torsdag 21 december 2017

Privatiseringar slår mot folkhälsan
Av Katja Raetz (RS)
specialistsjuksköterska
- - -

Sedan länge är det känt att livslängden skiljer sig åt mellan de med högre utbildning och bättre ekonomi och människor med lägre utbildning. Till exempel finns det flera rapporter om de stora skillnaderna i livslängden mellan svarta och vita i USA – 68 år jämfört med 75 år.
"Sverige har idag de snabbast växande klyftorna i ojämlikhet bland industriella länder"
Detta faktum är inte begränsat till USA, som är känt för att ha stora klassklyftor. En likadan bild kan ses även i Sverige. Den vetenskapliga tidskriften Äldre i centrum vigde sin senaste utgåva åt det ojämlika åldrandet och det är en delvis skrämmande läsning.
Sammanfattat kan man konstatera att de senaste åren av nyliberal politik inom vård och omsorg med privatiseringar, införandet av valfrihet och upphandlingar har drabbat äldre och fattiga kvinnor allra hårdast, och då i synnerhet utlandsfödda.

tisdag 12 december 2017

Just nu: Elevstrejk för asyl på Riksäpplet


Just nu: skolstrejk för asyl på ca 30 skolor i Stockholm

 

Idag kl 12 (12-12-12) skolstrejkar elever runt om i hela landet i solidaritet med Ung i Sverige, för ett stopp på utvisningar till krig och förtryck och för ett återinförande av permanenta uppehållstillstånd.
Elever från ca 30 skolor i Stockholm sammanstrålar just nu på den gemensamma demonstrationen på Medborgarplatsen.


måndag 11 december 2017

Haninge vägrar överklaga skyddsjakten på vargen – men motståndet växer

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Samma dag Länsstyrelsen beslutade om skyddsjakt på den enda vargen på Södertörn i förra veckan tog aktiva i Rättvisepartiet Socialisterna initiativ till kampanjen "Stoppa skyddsjakten på Södertörnsvargen". Över 1400 har gått med i gruppen, nära 100 i gruppen har överklagat beslutet och hela 27 000 har skrivit på namninsamlingen. Olika fältgrupper är också ute och försvårar för skyddsjakten, som främst bedrivs i Österhaningetrakterna. Två jaktlag stödjer inte alls skyddsjakten.
"Många känner en väldigt stor otrygghet som ett resultat av skyddsjaktens villkor och jag tycker att det är en berättigad fråga hur du som kommunalråd tänker värna ordning och säkerhet?"
På kvällens kommunfullmäktige frågade Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom ut kommunalrådet Meeri Wasberg (S) och frågade varför kommunen inte överklagar beslutet för att värna haningebornas trygghet och ordning:

onsdag 6 december 2017

Rättvisepartiet Socialisterna kräver att skyddsjakten på vargen stoppas


”Moderaternas och Mitt i Haninges skrämselpropaganda och påhittade historier har påverkat Länsstyrelsens beslut”

Högljudda politikers skrämselpropaganda och rena ”fake news” i Mitt i Haninge – historier om att vargen skulle utgöra ett hot mot människor eller skolbarn som sedan dementerats – har på ett skandalöst sätt påverkat Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på den enda vargen på hela Södertörn.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Moderaternas och Mitt i Haninges skrämselpropaganda och påhittade historier har påverkat Länsstyrelsens beslut, säger Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge som under dagen samlat nära 1000 haningebor i ett initiativ "Stoppa skyddsjakten på Södertörnsvargen" att maila stockholm@lansstyrelsen.se och protestera mot Länsstyrelsens beslut.
Minst två jaktlag har under dagen uttalat att de vägrar delta i skyddsjakten. Mattias har också varit  kontakt med Naturskyddsföreningen som strax träffas för att diskutera en överklagan.
Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Vi uppmanar också alla markägare i Haninge kommun att använda sin rätt att överklaga skyddsjakten. Inte minst då Länsstyrelsen beslutat att skyddsjakt få ske dygnet runt på annans mark, med uppenbar fara för liv och hälsa, säger Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
”Många i området har uttryckt stor oro för möte med varg och har på grund av detta ändrat sitt levnadssätt genom att exempelvis undvika hundpromenader och ridturer, ställa in förskoleutflykter m. m.”, skriver Länsstyrelsen.
"Skyddsjakten försvåras av att vargens sändare inte fungerar och att snön inte fallit än. Jägarna kommer att vara beroende av allmännhetens observationer. Därför uppmanar vi allmännheten – som med överväldigande majoritet vill stoppa jakten – att upphöra med att rapportera in observationer av vargen", uppmanar Mattias Bernhardsson (RS)
Länsstyrelsen låter alltså sägner och historier ligga till grund för beslut om skyddsjakt snarare än fakta. När Mitt i Haninge hävdade att Svartbäcksskolan ställer in utflykter till Tyrestaskogen så fick rektorn ringa upp och dementera: Det hade inte med vargen att göra över huvud taget.

torsdag 30 november 2017

Mingel och öppen mic i Jordbro

Tack alla som kom och läste poesi, höll brandtal, diskuterade kampen och drack glögg på kvällens fina mingel på Jordbro Kulturhus!

onsdag 29 november 2017

Haninge måste satsa mer resurser för att skydda naturen


"Att vara steget före med t ex nyckelbiotopsinventeringar och dokumentera skyddsvärd skog, är också något Haninge kommun borde vara, genom att anslå mer pengar till naturvårdsarbetet och till inventeringar"
Igår höll Haninge kommun öppet möte om kommunens naturvårdsplan. Bakgrunden till mötet och att det blev så välbesökt är den senste tidens miljökamp i kommunen. Värdefulla naturområden är hotade och flera lokala motstånd har formerats.

onsdag 22 november 2017

Missa inte mingel och öppen mic i Jordbro


Poesi, spoken word, brandtal! Kända & okända: Välkomna på Mingel & öppen mic i Jordbro, torsdag den 30 nov i Jordbro kultur- och föreningshus. Till stöd för rättvisa & trygghet i vår ort!

tisdag 21 november 2017

Försvara strejkrätten


Att regeringen med LO-toppens medgivande är beredd att gå arbetsgivarna till mötes är en skandal  av stora mått

Av Per Olsson

S-MP-regeringen tillsatte under försommaren en utredning med uppgift att göra ytterligare inskränkningar i den redan begränsade svenska konflikträtten.
”Utmärkt!”, sa Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson i en glädjekommentar till regeringens besked.
"Bara en massiv opinion kan förhindra att regeringens intentioner blir till en ny antistrejklag"
Utredningen har fått Svenskt Näringsliv, med stöd av riksdagsmotioner från högeralliansen och SD, att på nytt kräva en rad inskränkningar i det som finns kvar i strejkrätten.
På arbetsgivarnas och högerns antistrejklista står bland annat kravet på ett de facto förbud på stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan har tecknat kollektivavtal, en proportionalitetsprincip och att stridsåtgärder riktade mot företag med under tio anställda ska förbjudas. Allt för att underlätta löne- och villkorsdumpning.

fredag 17 november 2017

Demonstration för trygghet i Jordbro 2/12


Stormötet med Rusta upp Jordbro-kampanjen beslutade om demonstration 2 december

Gårdagens möte ”Vi kräver trygghet i Jordbro” med kampanjen Rusta upp Jordbro samlade dubbelt så många än föregående trygghetsmötet och tog beslut att samla till demonstration i Jordbro centrum lördagen den 2 december.

– Rusta upp upp Jordbro bildades hösten 2014 då vi tog strid för upprustning av våra bostäder, en kampanj som lyckades tvinga bort en av landets värsta slumvärdar – organisering lönar sig, inledde mötets konferencier Robert Bielecki från Rättvisepartiet Socialisterna (RS).

Förebyggandeteamet i Haninges socialtjänst medverkade under mötet och berättade om sitt arbete. Bland annat har de haft ett föräldrarådslag som diskuterat hur tryggheten kan öka och har startat en föräldrakommittée.
Förebyggandeteamet har bra kontakt med de ideella nattvandrarna, som oftast är ut en kväll i veckan. Resurserna för förebyggandeteamet är så slimmade att de själva bara kan vara ute och nattvandra några dagar per år.
Ifrah Hassan
– Den frivilliga föräldravandringen är beundransvärd, men det räcker inte. Det sociala arbetet mot ungdomar görs bäst av utbildade fältassistenter, det har flera kommuner visat. Haninge ligger efter. Också vad gäller trygghetsmätningar, den senaste gjordes 2011 och dessförinnan 2006, berättade Ifrah Hassan, jordbrobo som jobbar med våldsprovention i en grannkommun.
Sadia Islam
– Ni är bara fem stycken i förebyggandeteamet, för hela Haninge! Ni är stålmän som gör ett fantastiskt arbete. Ni borde verkligen vara fler, dels för att verkligen nå ut och dels för att ni inte ska bränna ut er. Vi måste verkligen kräva att ni kräva att bli fler. De inbjudna ansvariga politiker som inte dök upp idag borde skämmas, sa Sadia Islam, behandlingsassistent och aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna (RS).
Sherihan Hassan
– Kommunen behöver ha egna fältassistenter ute på kvällarna, anställda med kometens som också kan hjälpa ungdomar med var de kan vända sig för att få hjälp, sa också Sherihan Hassan (RS) som själv jobbat som fältassistent, idag som skolkurator.  
– Jordbro behöver ett centrum värd namnet men också service och skola. Jordbro behöver en egen högstadieskola, den lades ned tidigare men vi har förhandlat med kommunledningen och nu utreds när den kan startas upp igen, berättade Vänsterpartiets ordförande i Haninge Carina Wellton.

tisdag 14 november 2017

Vi kämpar för ett tryggare Jordbro

Sherihan Hassan och Sadia Islam
"Vi vill pressa kommunen att genomföra våra krav, exempelvis att anställa fältassistenter och trygghetsvärdar i centrum"
Rättvisepartiet Socialisterna kampanjar för fullt inför torsdagens stormöte om trygghet med kampanjen Rusta upp Jordbro. Kommunens förvaltningar och ansvariga är inbjudna till mötet att lyssna till boende och föreningsaktiva. Mötet äger rum nu på torsdag kl 18.30 i Jordbro kultur- och föreningshus.
– Jag känner otrygghet när belysningen inte fungerar som den ska. I centrum är det becksvart och där jag bor ser jag knappt var jag går med barnvagnen. De styrande har pratat och diskuterat om Jordbro sen länge. Men jag vill gärna se action, säger Sherihan Hassan, skolkurator
– Vår kampanj ska få resultat, det är målet. Vi vill pressa kommunen att genomföra våra krav, exempelvis att anställa fältassistenter och trygghetsvärdar i centrum. Det kommer att krävas mer än ett möte med de ansvariga för att vinna, men ju fler vi är desto starkare röst, säger Sadia Islam, som arbetar som behandlingsassistent på en kvinnojour.
– Otryggheten är som störst i Jordbro centrum och i höglundaparken på kvällarna. Politikerna måste komma ut hit då för att förstå, säger Jamila Zrioui, lokalvårdare.
Jamila Zrioui, Silvia Tipan och Robert Bielecki
– Inbrott och personrån ökar. Jag ser bilar brända här och där och hör oftare polisbilar och polishelikopter. Jag känner mig inte trygg. Det viktigaste vi kan göra är att organisera oss för att våra krav ska höras, säger Silvia Tipan, lokalvårdare.