måndag 23 januari 2017

Företag som ska bostadsexploatera Söderbyskogen på ruinens brant

”Riv avtalet”, kräver Rättvisepartiet Socialisterna
Ur kommunens planbeskrivning
Rättvisepartiet Socialisterna vill rädda Söderbyskogen från bostadsexploatering, såväl som boende i Norra Söderby varav den överväldigande delen även ställt sig bakom en namninsamling som de själva organiserat. Skogen används av boende och förskolorna dagligen. Nu har det även kommit fram nya uppgifter som visar att ett av de företag som ska exploatera området genomgår en stor ekonomisk kris, som potentiellt kan drabba kommunen hårt om planerna fortgår.
Det är företaget ”Grand living 1 AB” (Nischer 1 AB vid tidpunkten för undertecknandet) som tillsammans med ”Concent AB” anmälde intresse att bygga ca 300 nya lägenheter varav ca 50 seniorbostäder inom ”Söderby Huvudgård 2:1”. Markanvisningsavtalet skrevs med Grand living baserat på att exploateringen skulle ske tillsammans med Concent AB – ett företag som nu befinner sig på ”ruinens brant”.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Concent Holdig AB befinner sig på NGM-börsens observationslista och har tappat flera bostadsprojekt på kort tid nu. Norrtälje kommun har sagt upp sitt markanvisningsavtal med bolaget, uttryckligen för att de är oroade över en ekonomisk baksmälla. Nu måste Haninge kommun agera snabbt och säga upp markanvisningsavtalet. Vi har inte råd med ännu en kostsam byggskandal, som med Formator då Haninge gick i konkurs med en förödande välfärdsslakt under hela 90-talet, varnar Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson.
Den 9 januari beslöt styrelsen för Concent Holding AB att de skjuter upp aktieutdelningen för fjärde kvartalet 2016, vilket är att jämställa med att ställa in räntebetalningar på lån. Nu skjuter de även upp utdelningen för första kvartalet 2017.
Förra årets tredje kvartalsrapport var katastrofal: rörelseresultat var negativt med närmare 56 miljoner kronor och kvartalets förlust efter skatt var 74,3 miljoner kronor.

Fastighetsnytt skriver att: 
”bolaget haft anmärkningsvärt svårt att sälja sina projekt och rykten på marknaden gör gällande att man i princip endast har kunnat avyttra genom närståendetransaktioner eller till köpare som sedan tidigare har haft en affärsrelation med bolagets ägare.”
Vd:n, revisorn och nästan hela ledningsgruppen sade upp sig i höstas och både styrelsemedlemmar och aktieägare säljer nu aktier. Även Nischer Properties AB – som äger Grand living 1 AB – har sålt alla sina aktier i Concent Holding AB.
Det finns även andra grunder för att säga upp markanvisningsavtalet, exempelvis att den mark som specificerats i avtalet inte stämmer överens mot den nya plankartan.
– Markanvisningsavtalet borde rivas på dessa grunder. Kommunen borde ta tillfället i akt och ha ett förutsättningslöst samråd med de boende. Alltså en omvänd planprocess, att involvera de boende i diskussioner om var bostäder skulle kunna byggas, innan de skyndar vidare med en planprocess som bara möter motstånd, säger Mattias Bernhardsson (RS).

torsdag 19 januari 2017

Akut krisläge i vården


Personalen larmar: ”Vi går på knäna”


Av Katja Raetz,
specialistsköterska
- - -

De senaste veckorna har larmrapporterna från läkare, under- och sjuksköterskor duggat tätt om den pågående krisen inom sjukvården, framförallt på akutsjukhusen runt om i Sverige.
Dagens Nyheter har i flera artiklar rapporterat från Södersjukhuset och Danderyds sjukhus i Stockholm hur patienter får ligga kvar på akuten uppemot 40 timmar, hur personalen tvingats göra omöjliga prioriteringar och mår dåligt över att inte kunna garantera patientsäkerheten.
"de sex största vård- och omsorgsjätterna gjorde 1,5 miljarder kronor i vinst 2015"
Läkaren Valeria Castro har tillsammans med skyddsom­buden från Läkarförbundet, Kommunal och Vårdförbundet skrivit en debattartikel till SVT Opinion som ger en bild av verkligheten på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, där svårt sjuka patienter vårdas uppemot tre dygn på akuten då det saknas vårdplatser.
”När ordet ’vård’, byts ut mot termer som ’effektivitet’ och ’logi­stik’ i kombination med dåliga arbetsvillkor, stress och såväl dålig ingångslön som dålig löneutveckling, ja då säger både kropp och själ till slut ifrån”, skriver de.

onsdag 18 januari 2017

Varför ökad otrygghet – och vad bör göras?


Ta kamp mot sexism och för brottsförebyggande åtgärder

Lina Rigney Thörnblom (RS)

Av Lina Rigney Thörnblom,
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Allt fler känner sig otrygga i sina bostadsområden, framför allt kvinnor där en del undviker att lämna hemmet vissa tider. Det visar 2016 års Nationella Trygghetsundersökning (NTU).
År 2005 började Brottsförebyggande rådet (Brå) mäta hur trygga människor i Sverige upplever sig vara. Den senaste rapporten (NTU 2016) visar på en ökad upplevd otrygghet.

måndag 16 januari 2017

Rädda Söderbyskogen

Foto: skogenkvar.nu
Boende protesterar när ännu en tätortsnära skog i Haninge hotas av exploatering • Den akut hotade spillkråkan häckar i skogen

"Rör inte barnens lekskog!". Boende i Söderby protesterar nu mot Haninge kommuns plan att avverka Söderbyskogen för att bygga bostäder. Det detaljplanerade området vid namn "Söderby Huvudgård 2:1", belägen i Norra Söderby, är en liten men mycket uppskattad skog av områdets förskolor, de boende och särskilt barnen som här kan träffa på både rådjur, älg, grävling och räv.
– Det är en enorm uppslutning bakom kravet att bevara skogen här i Söderby, alla vi pratar med är mot kommunens planer, säger Johan Lundborg, boende i området och aktiv mot exploateringen.
– Det slår mig varje gång jag är ute i skogen hur mycket bär, svamp, växter och blommor det finns, berättar Lena Hauptman, som bor precis där skogen tar vid.
Förskolorna Alen och Piren samt alla dagmammor använder skogen i pedagogiskt syfte och Båtmansskolan använder skogen för orientering med eleverna.
Haninge är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Bostäder byggs eller planeras byggas i alla kommundelar och i Vega byggs en helt ny kommundel för 10 000 invånare med ny pendeltågsstation.

Mattias Bernhardsson (RS)
Rättvisepartiet Socialisterna har kämpat för att bostäderna ska vara billiga och allmännyttiga hyresrätter – då bostadsbristen omfattar främst låginkomstattgare och unga – men också för att bevara skogarna, skärgården och kulturlandskapen.
– Det finns ingen motsättning mellan att bygga nya bostäder och att bevara naturen. Vi vill förtäta kommundelarna där det finns "döda ytor" och barriärer, exempelvis genom att bygga ned garage och stora parkeringsplatser under jord samt bygga över huvudleder där det är möjligt, säger Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson, som vill se omvänd planprocess med samråd som första steg och där kommundelsinvånarna involveras i att ta fram planförslag på nya byggplatser.

lördag 14 januari 2017

Mer krävs om hela landet ska leva


Rättvisepartiet Socialisterna: "En regionalpolitik värd namnet kräver ett uppbrott från den högerpolitik och det marknadstänkande som under lång tid har förenat riksdagspartierna"


Av Per Olsson
- - -

I förra veckan presenterade landsbygdskommittén sitt slutbetänkande och 75 förslag på hur hela landet ska leva. I full enighet föreslår samtliga åtta riksdagspartier bland annat att 10 000 statliga jobb ska flyttas (landsbygdskommittén använder ordet ”rekommenderar”) från Stockholmsområdet, sänkta arbetsgivaravgifter och avskrivning av studielån i 23 glesbygdskommuner samt extra finansiellt stöd för att säkra både välfärd och service.

lördag 31 december 2016

Ett stort tack till alla som kämpat med oss 2016

2016: Året som gått med med Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och andra medkämpar i Haninge

Framgångsrika kampanjer:


Januari: RS startade stödkampanj för Livs blockad för kollektivavtal på Paus Bagarstuga i Västerhaninge

Mars: RS stödkampanj för Livs blockad fortsatte med massflygbladsutdelning i Västerhaninges hushåll

April: RS fackliga möte samlade fackligt aktiva från Transport, Byggnads, Kommunal, Livs, Seko, IF Metall och Vårdförbundet

Maj: Livs vann striden för kollektivavtal i Västerhaninge

December: Framgång för RS och Taxiklubbens kampanj! Upphandlingsnämnden ger besked att förare ska få stärkt meddelarskydd samt arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, avtalspension och tjänstepension gällande motsvarande kollektivavtal.
Taxiklubben och Mattias Bernhardsson (RS) har plockat fram cigarrerna.
Från vänster: Konstantinos Marmaridis, Mattias Bernhardsson,
Elisabeth Lundbladh, Maqbool Nanng och Allonias Sebhatu
Foto av Natalia Medina
RS var enda partiet som motsatte sig marknadshyror i Kulturparken i Handen och krävde att Kultur- och fritidsnämnden skulle ingripa. Till slut beslutade nämnden att kompensera hyreshöjningarna. Viktigast var protesterna från föreningarna i parken, som också lyckades stoppa en stor del av hyreshöjningen i hyresnämnden. 

tisdag 27 december 2016

Miljardärerna – både fler och rikare

Stefan Persson, H&M:s ägare, blir allt superrikare
"Bara de tre rikaste individerna har tillsammans en förmögenhet som är mycket större än vad samtliga landets kommuners och landstings verksamhet kostar under ett år"

Av Per Olsson
- - -

Antalet miljardärer i Sverige blir bara fler och de är rikare än någonsin; Sveriges 178 miljardärer år 2016 äger tillsammans svindlande 2 076 miljarder kronor.

tisdag 20 december 2016

M-SD-alliansen överkörda i kommunfullmäktige

Läktaren fylldes av antirasister, fackliga och socialister när bostäder för flyktingar klubbades igenom i Haninge kommunfullmäktige
Läs också om RS och Taxiklubbens seger för kollektivavtalsvillkor i Haninges skolskjuts-, LSS- och rullstolstaxi
Igår röstade Haninge kommunfullmäktige Ja till att bygga tillfälliga bostäder åt flyktingar. På läktaren satt främst antirasister, fackliga och socialister som slutit upp för att förhindra den hotfulla stämning som rådde på det tidigare kommunfullmäktigemötet den 5 december. Det var då som Moderaterna och Sverigedemokraterna fick igenom en "återremiss" – att beslutet skjuts upp – vilket bara kräver en tredjedel av fullmäktiges röster, medan högerextremister och organiserade nazister agerade hotfullt både i kommunfullmäktigesalen och i foajén.
Men på gårdagens kommunfullmäktige såg det annorlunda ut och i avsaknad av den rasistiska hejarklacken tonade även Moderaterna ned sina utfall. Moderaterna – som i sin hets mot flyktingbostäder talat om en "hög nota till Haninges skattebetalare" – hade begärt en utredning av kostnader i kommunfullmäktige.
Mattias Bernhardsson (RS)
Rättvisepartiet Socialisternas Mattias Bernhardsson (RS) gav svar på tal:
– 5 miljoner kronor per år. Det är kommunens förväntade kostnad per år för dessa tillfälliga boenden. Det är är hälften så mycket som vi i Rättvisepartiet Socialisterna vill spara genom att slopa partistödet och sänka politikernas löner och arvoden. 5 miljoner kronor. Det motsvarar VD-lönen i bara ett kommunalt bolag för en mandatperiod. Eller uppsägningslönen för tre VD:ar som begått brott. 5 miljoner kronor för 368 tillfälliga lägenheter. Det blir 1100 kronor per lägenhet och månad. Jämför det med de mellan 20 och 50 000 kronor per månad det kostat kommunen att bosätta på ett sjaskigt privat vandrarhem under Moderaternas tid vid makten.

söndag 18 december 2016

Ingen plattform för nazister


Läs också om RS och Taxiklubbens seger för kollektivavtalsvillkor i Haninges skolskjuts-, LSS- och rullstolstaxi

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Av Lina Rigney Thörnblom,
kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Efter att nazister och högerextremister närvarade på förra veckans kommunfullmäktige i Haninge behöver antirasismen inta åhörarläktaren den 19 december.

Moderaterna i Haninge har under det gångna året skärpt tongångarna och ökat hetsen mot flyktingar och EU-migranter i ett uppenbart försök att locka till sig Sverigedemokraternas väljare. Tio av totalt 15 publicerade artiklar på Haningemoderaternas hemsida i november och december handlar om att kritisera antingen flyktingmottagande eller EU-migranter.

lördag 17 december 2016

335 000 skäl till höjda pensioner

Nästan var femte pensionär i Sverige lever i fattigdom • På fem år har andelen fattigpensionärer i landet ökat från 10 till 18 procent
Läs också om RS och Taxiklubbens seger för kollektivavtalsvillkor i Haninges skolskjuts-, LSS- och rullstolstaxi

Äldrefattigdomen ökar snabbt i Sverige, särskilt bland kvinnor. Antalet äldre med inkomster under EU:s relativa fattigdomsgräns ökar kraftigt – från 75 000 när dagens pensionssystem utformades på 1990-talet till 231 500 idag (mer än var tionde pensionär). Dessutom har ytterligare en halv miljon äldre bara den låga garantipensionen – trots att många av dem har arbetat hela livet. 80 procent av dessa är kvinnor, larmade PRO, landets största pensionärsorganisation i fjol. (EU:s fattigdomsgräns är 60 procent av landets disponibla medianinkomst).
Sedan dess har utvecklingen gått allt snabbare i fel riktning. I förra veckan kom nya siffror från EU:s statistikkontor som visade att 355 000 pensionärer lever under eller riskerar att hamna under EU:s fattigdomsgräns. Det betyder att nästan var femte pensionär i Sverige lever i fattigdom, merparten är kvinnor.

tisdag 6 december 2016

M och SD mobiliserade högerextrema till fullmäktige inför beslut om flyktingbostäder

En av de moderata politiker som förtjust fotat och delat den banderoll som
högerextrema på läktaren i kommunfullmäktigesalen vecklade ut

Rättvisepartiet Socialisterna till Moderaterna i bostadsdebatten: "Det var inte flyktingarna som ombildade våra hyresrätter till bostadsrätter... Det var ni"
> Läs också om RS och Taxiklubbens seger för kollektivavtalsvillkor i Haninges skolskjuts-, LSS- och rullstolstaxi
- - -
Moderaterna och Sverigedemokraterna fortsätter att hetsa mot bostäder åt flyktingar i Haninge. Inför kommunfullmäktigemötet måndagen den 5 december som skulle fatta beslut om en bostadsplan hade både M och SD gått ut med flygblad, artiklar och propaganda på sociala medier fullproppade med lögner om "kåkstäder", "förtur" för flyktingar i bostadskön och "hög nota till Haninges skattebetalare". M-flygbladen innehåller detaljerade flygbilder på var de tillfälliga boendena ska ligga, för vilken attentatsperson som helst att följa.

Över 150 personer kom till kommunfullmäktigemötet för att protestera mot det de hade fått läsa av M- och SD-propaganda. I denna skara fanns även högerextremister och organiserade nazister som agerade hotfullt både i kommunfullmäktigesalen och i foajén.

När Wasberg gick upp i talarstolen vecklade två personer upp en banderoll från läktaren med texten "Nej till kåkstäder i Haninge". De moderata politikerna – som i styrande ställning motat ut föräldrar med outvecklade banderoller mot skolnedskärningar – brydde sig inte längre om regler mot "protestyttringar" utan reste sig leende upp och fotograferade förtjust banderollen för att dela på sociala medier.
Som ett resultat av hotbilden fick förskoleelevernas traditionsenliga luciatåg i kommunfullmäktige ställas in (apropå de högerextremist yrande om "hotet" mot traditionellt Luciafirande...).

Mattias Bernhardsson (RS)
Många i publiken buade när talare försvarade bostadsplanen och applåderade när M- och SD-politiker argumenterade emot den. En stor del av publiken lyssnade dock lite noggrannare utan burop när Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson plockade sönder högerns argument bit för bit:
– Det var inte flyktingarna som ombildade våra hyresrätter till bostadsrätter eller släppte fram för slumvärdar och chockhyreshöjningar. Det var inte flyktingarna som slog sönder SFI-utbildningen eller slaktade skolornas resurser. Och det var inte flyktingarna som gav riskkapitalisterna rätt att göra vinst på flyktingboenden, skolor och äldreomsorg som parasiter på våra skattepengar – det var ni, röt Mattias åt M och SD.
Mattias avslöjade också Moderaternas lögner om den påstådda "förturen" för flyktingar i bostadskön och dubbelmoralen i fråga om bostadslösningar:
– Ni säger att "barackboenden" [tillfälliga bostäder som kommer att kosta kommunen 5 miljoner kronor per år, ca 1200 kr per lägenhet och månad] är dyrt men när ni styrde så satte ni flyktingfamiljer i för barn väldigt opassande vandrarhem till en kostnad på mellan 20 000 och 50 000 kronor per lägenhet och månad. Då var det vi i RS som argumenterade för att det istället behövdes fler lägenheter, som ju är mycket billigare. I de debatterna så stod ju du Sven Gustafsson själv, som den moderata ordföranden i Socialnämnden, och redogjorde för att ni i Socialnämnden förfogande över 80 hyreslägenheter genom avtal med bland annat Haninge Bostäder. Då var det inget konstigt alls – men nu kallar ni dessa tillfälliga lösningar för "förtur", berättade Mattias.
RS torgmöte i Handen mot M-SD:s hets mot flyktingbostäder.
Till vänster: RS kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom talar.
Till höger: Fackligt aktiva budssföraren Petri Myllykoski talar.
Under debatten argumenterade Rättvisepartiet Socialisterna också för "en historisk satsning på allmännyttan" för att lösa den extrema bostadsbristen i Haninge.

måndag 5 december 2016

Krav på kollektivavtalsvillkor ska införas i skolskjuts-, LSS- och rullstolstaxi

Taxiklubben och Mattias Bernhardsson (RS) har plockat fram cigarrerna.
Från vänster: Konstantinos Marmaridis, Mattias Bernhardsson,
Elisabeth Lundbladh, Maqbool Nanng och Allonias Sebhatu

Foto av Natalia Medina
Seger: Kraven i kommande upphandling av skolskjuts, LSS- och rullstolstaxi skärps i Haninge efter kampanj av Rättvisepartiet Socialisterna (RS), Taxiklubben och andra fackliga: Förare ska omfattas av arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, avtalspension och tjänstepension motsvarande gällande kollektivavtal samt utvidgad meddelarfrihet

Från och med nästa upphandling av Haninges skolskjuts, LSS- och rullstolstaxi kommer kraven på företagen att skärpas. Det står nu klart i och med det interpellationssvar upphandlingsnämndens ordförande har gett Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas (RS) gruppledare i Haninge kommunfullmäktige. Förare ska ha rätt till bland annat arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, avtalspension och tjänstepension motsvarande gällande kollektivavtal. Dessutom ska förarna omfattas av samma meddelarfrihet (rätten att till exempel meddela media om missförhållanden utan att bestraffas) som kommunens anställda har.

onsdag 30 november 2016

Striden mot slavliknande villkor för Haninges skoltaxiförare trappas upp

Taxiklubben demonstrerar utanför kommunhuset den 5 december • 20 fackliga företrädare och intresseorganisationer bakom öppet brev till Haninge kommun och upphandlingsnämnden


Den 4 november lämnade Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson in en gedigen interpellation, ställd till ordföranden i Södertörns upphandlingsnämnd Raymond Svensson (C), som kommer att besvaras och debatteras i Haninge kommunfullmäktige måndagen den 5 december.
Interpellationen tar upp om de slavliknande villkor de som kör skolskjutsar, LSS och rullstolstaxi åt Haninge kommun arbetar under. Interpellationen bygger på Mattias granskning av avtalen mellan Haninge kommun och Sverigetaxi (f d Taxi 020 och del av koncernen Cabonline group tillsammans med Taxi Kurir) samt egna individuella träffar med 18 förare. Det har bland annat framkommit att förarna jobbar upp till 75 timmar i veckan, saknar försäkringar, meddelarfrihet och drabbas av olovliga löneavdrag.

SKL:s tidning Dagens Samhälle och den den fackligt sponsrade Stoppafusket.nu har publicerat de viktigaste delarna av interpellationen som debattartiklar.
Mattias Bernhardsson (RS) har också ställt Grund- och förskolenämnden mot väggen i lokaltidningen Mitt i Haninge. En av frågorna som Mattias ställer till nämnden är om de inte ser några faror och problem med att förare kör barn till och från skolan när de är trötta.

I LO:s tidning Arbetet har 20 företrädare för bland annat fackliga organisationer också skrivit ett öppet brev till Haninge och Södertörns upphandlingsnämnd med krav att de slavliknande villkoren upphör. Förutom Taxiklubben återfinns fackliga företräde inom Transport, Seko, Hotell- och restaurang, Kommunal, Unga Byggare, Vårdförbundet, GS-facket och Lärarnas Riksförbunds studerandeförening. Bland undertecknarna finns även ordföranden för Solrosuppropet och ordföranden för Attention Haninge, som arbetar för funktionsnedsatta, samt även ett par entreprenörer.

Elisabeth Lundbladh, Taxiklubben
Taxiklubbensom organiserade flera strejkaktioner för bättre villkor i landstingets upphandlingar i våras – kommer att manifestera för bättre villkor som kollektivavtal och försäkringar utanför Haninge kommunhus den 5 december, kl 12.45 innan Södertörns upphandlingsnämnd sammanträder.
– Säg upp avtalet och omförhandla, kräver Taxiklubbens sekreterare Elisabeth Lundbladh, en av dem som tänker uppvakta upphandlingsnämndens politiker innan sammanträdet.

tisdag 29 november 2016

Haningemoderater än mer rasistiska

Grafik av Rättvisepartiet Socialisterna Haninge ©

Moderaterna i Haninge hetsar mot flyktingboenden och sprider lögner om "förtur" i bostadskö

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Av Lina Rigney Thörnblom,
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Haningemoderaterna har delat ut flygblad i alla kommundelar där man på kartor har markerat ut var temporära flyktingboenden planeras ligga. Man uppmanar till att ”så många invånare som möjligt protesterar mot planerna”.
Starka paralleller kan dras till Sverigedemokraternas liknande flygbladsutdelningar i Skåne förra året som sedan följdes av närmare 50 brandattentat mot planerade flyktingboenden.
I maj tidigare i år kastades en brandbomb in i på en tomt till ett planerat HVB-hem i Tungelsta i södra Haninge. Någon hade även lagt fläskkotletter på brevlådan. Veckorna innan hade Sverigedemokraterna delat ut flygblad till Tungelstaborna. ”SD Haninge kommer att göra allt i vår förmåga för att hindra öppnandet av nya boenden för ensamkommande", skrev man.
Även Moderaterna hade innan händelsen sagt att man motsatte sig fler flyktingboenden i kommunen för att ”Haninge ska vara en trygg kommun att bo i”.

lördag 26 november 2016

Globala protester mot det dödliga våldet mot kvinnorLina Rigney Thörnblom (RS): "Att kämpa mot våld mot kvinnor är att kämpa för ändrade strukturer, för samtyckeslag, för ett rättssystem där kvinnor möter specialutbildad polis i specialutbildade domstolar"

Den 25 november, internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, hölls det demonstrationer runtom i världen mot våldet mot kvinnor och det patriarkala klassamhälle som det grundar sig på.

onsdag 23 november 2016

Moderaternas SD-anpassning – vill skapa ”folkstorm” mot bostäder åt flyktingar


Moderaterna skyller sitt eget ansvar för bostadsbristen på flyktingar • Rättvisepartiet Socialisterna ställer offensiva krav på bostäder åt alla och bemöter M-rasimen

Av Per-Åke Westerlund

Kom ihåg när Sverigedemokraterna för ett år sedan pekade ut flyktingboenden och attentaten spred sig. Nu står Moderaterna i Haninge för samma hets.

Med 10 olika flygblad, ett för varje bostadsområde, uppmanar Moderaterna “så många som möjligt” att protestera mot nya boenden för flyktingar. Flygbladen, som innehåller en detaljerad flygbild på var de provisoriska boendena ska ligga, finns på deras hemsida att läsa för vilken attentatsperson som helst. Moderaterna skriver att de är ute efter en “folkstorm” mot kommunens planer.
Det var i fjol som Sverigedemokraternas Kent Ekeroth gjorde grova hets-uppmaningar till aktioner mot flyktingboenden samtidigt som hans bror Ted i SD Lund spred kartor. Inom de kommande månaderna utfördes närmare 50 attentat och mordbrandsförsök.

Moderaterna i Haninge har flera gånger de senaste åren både försökt övertrumfa och flirtat med SD. På ett ökänt möte i Vendelsö lierade sig ledande moderater med rasister i hetsen mot flyktingar. (RS varnade för att Moderaternas skrämselpropaganda och populism skulle leda till attentat, något som tyvärr också skett)
Moderaten Delmon Haffos grova sexism mot ministern Annika Strandhäll – filmen där han kallar henne “hora” – passar in i Moderaternas skifte ytterligare högerut. “Moderaterna tonläge är uppe i Trumpnivå” konstaterade även Dagens Nyheters förstasida fredag den 18 november.
Att Moderaterna anpassar sig till Sverigedemokraterna är mycket tydligt i partiets agerande:

måndag 21 november 2016

"Vi är socialister i både ord och handling"

10 år med Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige visar att kamp lönar sig

RS kommunfullmäktigeledamöter
Mattias Bernhardsson och Lina Rigney Thörnblom
Idag är det 10 år sedan Rättvisepartiet Socialisterna gjorde debut i Haninge kommunfullmäktige. Det firar gruppledaren Mattias Bernhardsson med kaffe på ett nedgånget chaffisfik i Jordbro industriområde, i lag med ett gäng skoltaxiförare vars slavliknande arbetsvillkor ska upp i kommunfullmäktige den 5 december i den interpellationsdebatt Rättvisepartiet Socialisterna förbereder (Uppdatering: Kampanjen har lett till seger, kraven ska skärpas i nästa upphandling!). Och Lina Rigney Thörnblom förbereder en motion om att slopa inkomstkravet till Haninge Bostäder.

Mattias och Lina valdes 2006, då 26 och 19 år gamla, på sina meriter att kämpa mot orättvisor de andra partierna inte var intresserade av. Att skollunchavgiften på Haninges gymnasieskolor avskaffades året dessförinnan efter skolstrejker och civil olydnad i stor skala var ett kvitto på att organisering lönar sig och att Rättvisepartiet Socialisterna inte bara var ett parti som de andra.

Kampen mot skollunchavgifterna
Rättvisepartiet Socialisterna har tagit sig an strider mot både kommunledningar, myndigheter och slumvärdar. Det som har åstadkommits under dessa 10 år har varit resultatet av kampanjer på arbetsplatser, skolor och i bostadsområden:

Kamp och segrar
2006 stoppades första försöket att lägga ned Jordbromalmsskolan och segregera upptagningsområdet mellan villaområdet i norr och lägenhetsområdet i syd. Protesterna ledde också till nya Höglundaskolan byggdes för alla låg- och mellanstadieelever. 2010 organiserade Rättvisepartiets Socialisterna en strejk för att rädda Jordbromalmsskolan igen, vilket tyvärr inte räckte och idag står kommundelen helt utan ett högstadium.

Elev och lärarstrejk 2007
2007 räddades 100 lärarjobb efter elev- och lärarstrejk samt stora demonstrationer. Protesterna tvingade kommunstyret att skjuta till 54 miljoner kronor till skolan, vilket stoppade det mesta av nedskärningarna.
• Rättvisepartiet Socialisterna tog också strid mot tunga lyft inom äldreomsorgen och lyckades tillsammans med anställda och skyddsombudet pressa kommunen att köpa in nya taklyftar.
• Under hela 2007 argumenterade Rättvisepartiet Socialisterna samt lade motion för att Fredriks yrkesgymnasium skulle helrenoveras eller byggas om för att inte elever och lärare skulle bli skjuka av de omfattande vattenskadorna och asbesten. Till slut gav kommunledningen med sig, i år invigdes till slut det nya yrkesgymnasiet.

lördag 12 november 2016

Massiv facklig demonstration mot nazistmarschen

Ntobuah Julius Mvenyi talade för Folkkampanj för asylrätt
5000 samlades idag i en mäktig demonstration mot det fascistiska hotet i Stockholm. Seko
Stockholm, Unga Elektriker, Hotell- och restaurangfacket Stockholm-Gotland, Unga Byggare och andra fackliga krafter mobiliserade såväl som Rättvisepartiet Socialisterna, SSU Stockholm, Ung Vänster, Feministiskt Initiativ och många fler.
Demonstrationen var ett svar på att den våldsamma nazistgruppen "Nordiska motståndsrörelsen" fick tillstånd att marschera i centrala Stockholm samma dag. Nazisterna var 700 och avslutade sin demonstration med att attackera samma poliser som skyddat dem under dagen.

Se film från demonstrationen här:


måndag 7 november 2016

Bygg fler allmännyttiga hyresrätter

Under kvällens kommunfullmäktigemöte lade Rättvisepartiet Socialisterna fram 24 tilläggs- och ändringsförslag till kommunstyrelsen förslag till "Översiktsplan 2030" – den vägledande planen för kommunens framtida utveckling vad gäller bostäder, företagsmarker, landskap och grönområden (läs hela RS förslag här). RS-förslagen röstades ned men kommer aktualiseras i form av protester av boende och berörda när översiktsplanen väl ska leda till nya detaljplaner.

Lina Rigney Thörnblom (RS)
"Haninge kommun ska vara en kommun där alla kan bo. Bostäder ska inte finnas till för att bidra till bostadsbolags vinster utan för att ge människor ett tryggt liv med tak över huvudet"
Lina Rigney Thörnblom (RS) argumenterade för partiets tilläggsförslag att ett av kommunens mål ska vara att "byggandet av hyresrätter och i synnerhet allmännyttan prioriteras”. Lina talade också om behovet att styra om allmännyttan ifrån dagens utveckling där hyreshöjningar och inkomstkrav gör det svårt för låginkomsttagare att både bo kvar och att hitta ny bostad. Linas inlägg hade utgångspunkt i vanliga familjers situation och stod ut i jämförelse med övriga ledamöters fixering vid "attraktiva boenden" och de rikas dröm ett "Haninge sjöstad".

Här är Linas anförande:
"Slutsatsen av bilagan “Bostadsmarknaden i Haninge” är att det råder akut underskott av hyresrätter i Haninge, specifikt av kommunala hyresrätter. Endast 24 procent av bostäderna är hyresrätter, jämfört med 42 procent småhus och 30 procent bostadsrätter. I tidigare debatter om bostadssituationen i Haninge har både Socialdemokratiska ledamöter och Alliansledamöter förespråkat den 'magiska formeln' en tredjedel av varje boendeform. Det har vi i Rättvisepartiet Socialisterna talat mot eftersom behovet av billiga hyresrätter är akut. 
Men kommunens egen genomgång visar att vi är långt ifrån ens en tredjedel hyresrätter.
Vad gäller allmännyttiga hyresrätter ligger Haninge nära botten av Stockholms läns kommuner med bara 25 lägenheter per 1000 invånare jämfört med länets snitt på 77 lägenheter per 1000 invånare. De enda som ligger under är fem allianspartistyrda kommuner där fyra av dem helt saknar allmännytta av uppenbara ideologiska skäl. 

Bevara Haninges kulturlandskap och natur

Rättvisepartiet Socialisterna debatterar Haninges "Översiktsplan 2030" på kommunfullmäktige ikväll

Mattias Bernhardsson och Lina Rigney Thörnblom 
Rättvisepartiet Socialisternas (RS) kommunfullmäktigeledamöter Mattias Bernhardsson och Lina Rigney Thörnblom debatterar på kvällens kommunfullmäktigemöte för RS ändrings- och tilläggsförslag till "Översiktsplan 2030" – den vägledande planen för kommunens framtida utveckling vad gäller bostäder, företagsmarker, landskap och grönområden.


Här är RS förslag i sin helhet:§ 305 Översiktsplan 2030

Rättvisepartiet Socialisterna tycker att förslaget till ny Översiktsplan 2030 är bra i grova drag. Vi ställer oss bakom planens allmänna mål och inriktningar: exempelvis att det inte ska finnas barriärer mellan kommundelar och bostadsområden, att bebyggelseutvecklingen ska ske nära befintlig bebyggelse och infrastruktur, att kommundelarna ska ha en levande lokal handel och service, att utveckla potentialen inom besöksnäring och närproducerat, att byggandet ska vara hållbart och energianvändningen förnyelsebar, att kollektivtrafiken ska vara tät och gång- och cykelstråken tillgängliga samt att värdefulla naturområden, jordbruksmark, kulturlandskap och kulturmiljöer ska bevaras.
Däremot anser vi att flera delar av Översiktsplanen inte är förenliga med de allmänna målen och inriktningarna samt i vissa fall går stick i stäv med dem. Det är också onödigt att ha med exploateringsförslag som – utöver att de bryter mot målen att bevara värdefull natur och kulturmiljöer – kommer att möta stort motstånd i detaljplaneprocessens samråd med boende och berörda.

Årsta havsbad och Norrbyskogen
Vi motsätter oss Översiktsplanens två utredningsområden om ny bebyggelse: i området Årsta havsbad och Norrbyskogen (inklusive skogsdelen söder om Torfastleden: Söderby Huvudgård 2:1, även kallad Söderbyskogen). Kulturlandskapen norr om Årsta havsbad och runt omkring Årsta slott ska bevaras. Om detta inte är självklart blir hela Översiktsplanen och dess formuleringar om bevarande av kulturlandskap en papperstiger.
Norrbyskogen borde inte heller vara ett utredningsområde för ny bebyggelse då det i den nyligen antagna Naturvårdsplanen tydligt framgår vilken avsikt kommunen har för området, nämligen att ”Utred[a] möjligheten att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller biotopskyddsområde”.

Sammanbyggande av Handen och Vega
Vi motsätter en framtida bostadsexploatering i området mellan Getporsvägen och Kolartorps Allé. Just området mellan Getporsvägen och Kolartorps Allé samt tillhörande verksamhet med Handens museum och smedja bör bevaras och utgöra en del av kulturparksområdet. Dessutom beskriver punkt 6 – ”Utvidgad stadsbygd i Söderby” – potential för Handen och Vega att växa ihop (bostäder kan främst byggas på Norrby gärde, men en överbyggning av väg 73 bör utredas för att frigöra yta) , vilket borde innebära att området mellan Getporsvägen och Kolartorps Allé kan bevaras.

Företagsområden och Hemfosa
Av förslagen till nya företagsområden stödjer vi att bygga ut i anslutning till den existerande i Fors, som ligger mellan gamla Nynäsvägen och väg 73, samt att bygga ut företagsmarken i Krigslida.
Däremot motsätter vi oss att utreda ett nytt företagsområde utmed tågspåren vid Hemfosa. Det skulle ta i anspråk värdefull skogsmark och kulturlandskap samt kommer att kräva nya väganläggningar.

Bostadsutveckling på Ornö och Kymmendö
Vi stödjer en försiktig utbyggnad av bostäder på Ornö, men vi vill begränsa den till Kyrkviken, Vargvik och vid Hässenmara färjeläge. Detta vill vi av samma orsak som redan anförs i förslaget till Översiktsplan: ”Det är viktigt att Ornös ostörda karaktär kvarstår och att spridd bebyggelse undviks”. Därför bör nya byggnader uppföras i anslutning till existerande bebyggelse vid just färjeläget och där busstrafiken går.
Därför motsätter vi oss också möjligheten att bygga en väg upp till norra Ornö och ny bebyggelse på Kymmendö. Det är anmärkningsvärt att Översiktsplanen nämner de större markägarnas utvecklingsförslag men inte har med något om samråd med Ornöborna i stort.
Vi står fast vid det vi tog upp i våra alternativa förslag till Naturvårdsplan: att både Norrviksområdet och Nybysjöområdet borde skyddas i natureservat, det vill säga den större delen av norra Ornö som faktiskt Översiktsplanen redan slår fast består av nästintill orörd skog.