onsdag 24 augusti 2016

"Säg ifrån – vägra acceptera"

Sexuella ofredanden är inte bara ett problem på festivaler,
utan ett samhällsproblem som sker dagligen, överallt
Fler anmäler, säger ifrån och vägrar acceptera sexuellt ofredande

Av Lina Rigney Thörnblom,
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Anmälningarna av sexuellt ofredande på ungdomsfestivalen We are Stockholm har fördubblats sedan förra året. Anmälningarna har även ökat kraftigt på landets övriga festivaler. På We are Sthlm 2015 anmäldes 20 fall av sexuellt ofredande och en våldtäkt. I år anmäldes 53 fall av sexuellt ofredande.
Att anmälningarna har ökat på årets festivaler vill landets rasister och ”sanningssägare” få till att det beror på de flyktingar som tvingats söka sig till Sverige. Man är helt ovillig att se att kvinnor och tjejer har fått en större medvetenhet om vad som faktiskt är trakasserier och ofredanden och att man vägrar acceptera att det sker.

Sedan 2006 har anmälningarna av ofredande ökat med 65 procent enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ), men jämfört med 2014 minskade anmälningarna med 1 procent. Även sexualbrotten har efter en ökning 2013 (1,3 procent av befolkningen) minskat igen 2014 (1,0 procent av befolkningen) enligt den nationella trygghetsundersökningen.
Det är kvinnor som står för den absoluta majoriteten av de som utsätts för sexualbrott. Tydligt är att en bild har spridits när det gäller sexuella ofredanden, av bland annat media, av att Sverige har blivit ett samhälle där kvinnor inte längre kan vara trygga. Att situationen skulle vara ny.

Även om sexualbrott nästan alltid utförs av män och brottsoffren nästan alltid är kvinnor har fokus försökts flyttas från att den gemensamma nämnaren är kön till att det skulle vara på grund av etnisk bakgrund. Att orsaken skulle vara fler flyktingar.
Det är att förolämpa alla kvinnor och tjejer som utsätts och har utsatts för trakasserier och ofredanden dagligen i skolor, på arbetsplatser och i andra sociala sammanhang.

”På ett sätt får man räkna med att folk kommer att ta på en”, berättade en 14-årig tjej till Dagens Nyheter inför We are Sthlm. Ett klassiskt exempel på vad normaliseringen av sexuella trakasserier leder till, och en vanlig kommentar även bland vuxna kvinnor om vad man får acceptera vid ett besök på krogen. Men det är den normaliseringen som har börjat luckras upp. Fler anmäler, säger ifrån och vägrar acceptera.
"Sexuella trakasserier normaliseras så tidigt som i lågstadiet. Därför är det viktigt att skolor får tillräckliga resurser för att kunna minska antalet elever i varje klass och per lärare, att elevvårdande personal och fritidsledare finns på varje skola och att personal har utbildning i genuspedagogik"
Bris rapporterade vid sommarlovets slut om hur deras kontakter med barn ökade med 9 procent den här sommaren jämfört med förra. 17 procent av kontakterna handlade om våld, övergrepp eller kränkningar. 41 procent handlade om psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan bland unga har ökat under 1990- och 2000-talet enligt socialstyrelsen.
Det är en av effekterna av färre resurser till skolan, men även vården. Bris kräver bland annat att BUP måste ges möjligheten att leva upp till vårdgarantins 30 dagar.
Sexuella trakasserier normaliseras så tidigt som i lågstadiet. Därför är det viktigt att skolor får tillräckliga resurser för att kunna minska antalet elever i varje klass och per lärare, att elevvårdande personal och fritidsledare finns på varje skola och att personal har utbildning i genuspedagogik. Ett synsätt som ”äsch, han är kär i dig” ska inte tillåtas existera.
Barn måste få lära sig gränssättning och tillåtas bestämma över sina egna kroppar, detta redan i förskolan.

måndag 22 augusti 2016

Bevara Ribby förskolegård

Rättvisepartiet Socialisterna: Bygg inte på barnens lekplats – det finns annan mark för bostäder


Kommunen har detaljplanerat för 25 nya lägenheter i Ribby, Västerhaninge. De planerade lägenheterna ska vara gruppbostäder för LSS (personlig assistans), vilket framgår i detaljplanen som antogs redan 2005. Ett antal av dessa platser ska även användas som tillfälligt boende för nyanlända.

Men trots att det finns tillgänglig mark att bygga på väljer kommunledningen (S, MP och C) att bygga mitt på Ribby förskolas lekgård. Lekgården föreslås flytta till en parkyta brevid, vilket innebär att lekgården inte står i direkt anslutning till förskolan.
Personalen gjorde en konsekvensanalys (vilket politikerna inte bemödat sig att genomföra) vilken bland annat pekar på att barnen riskerar att inte hinna på toaletten, att avstånden är för långa vid akuta situationer och att barnen inte kommer att kunna vistas på gården under vissa tider.
Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Gruppbostäderna behövs, men inte på bekostnad av en uppskattad lekgård för barnen. Det är riktigt dåligt av både denna och tidigare kommunledningar att föräldrar och anställda inte känt till planerna trots att de går tillbaka till 2005, säger Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom
Byggnadsplanerna sträcker sig alltså tillbaka flera kommunstyren, från S/FP-styret 2002-2006, under två M/FP/KD/C/MP-styren 2006-2014 till dagens S/C/MP-styre. Detaljplanen för bostäder togs 2005 och "i väntan" på dessa bostäder så öppnade kommunen förskolan 2008 och fick en gård anpassad till att byggas bostäder på senare. När sedan bostäderna dröjde så utformade man gården annorlunda.
Nu när gruppbostäderna ska uppföras, hela 12 år efter antagen detaljplan, så informeras chockade anställda, föräldrar och barn att deras förskolegård ska flyttas. Informationen gick ut i våras, men ännu har ingen verklig dialog ägt rum. 200 namnunderskrifter har samlats in mot flytten.

tisdag 16 augusti 2016

”Bussförarna är beredda att ta strid”

Av Per Olsson
”Anställda uppmanas att inte prata med facket. De som gör det riskerar att bli av med jobbet”
Årets avtalsrörelse är långt ifrån slut. Förhandlingarna om ett nytt Bussbranchavtal (BBA) mellan fackförbundet Kommunals bussförare och Sveriges bussföretag (arbetsgivar­organisation för de privata trafikföretagen som tillämpar BBA) pågår. Arbetsgivarnas provokationer har resulterat i strejker under de två senaste avtalsrörelserna.
Petri Myllykoski
– Det finns en kampvilja. Så här kan det inte få fortsätta. Många är beredda att kämpa för framför allt bättre villkor, säger Petri Myllykoski, fackligt aktiv bussförare om medlem i Rättvisepartiet Socialisterna. 
– Börja-sluta-frågan är brännande i storstäderna. Som det är nu kan man börja jobbet vid ett garage och sedan sluta var som helst i trafikområdet och använda en del av sin fritid för att ta sig tillbaka. Om vi ska färdas i tjänsten ska vi ha betalt för det, berättar Petri och fortsätter: 
– Bussbranchavtalet är ett relativt nytt avtal. Det uppkom ur de olika kollektivavtal som följde på det High Chaparral som 1990-talets avregleringar skapade. Hela tiden försöker arbetsgivarna göra vinster på avtalet. 
– Precis som vid tidigare avtalsrörelser går arbetsgivarna ut väldigt aggressivt och ifrågasätter alla regleringar, staketregler, som finns i BBA. Deras taktik är att lägga alla frågor på avtalsbordet i hopp om att åtminstone få igenom några försämringar.
I maj överlämnade Sveriges Bussföretag sin kravlista till Kommunal. Det måste bli mer flexibilitet för att ”pressa kostnaderna”. På arbetsgivarnas kravlista står bland annat: Avskaffa uppräkningen av tid för dem som kör delade turer, årsarbetstid (Sveriges bussföretag kallar det ”timbank”) och drastiskt försämrade pausregler. Bussförare ska tvingas jobba mer till lägre ersättning. Detta i ett läge där många bussförare slits ut i förtid av långa, pressade arbetspass.

Ögonblicksbilder från Rättvisepartiet Socialisternas sommarläger

Rättvisepartiet Socialisternas årliga sommarläger bjöd på välbesökta stormöten och seminarier såväl som bad, lek, schackturnering, boxning-, karate- och självförsvarskurser samt allsång vid lägerelden

Bland de politiska teman som diskuterades fanns "Brexit, arbetarkamp, antirasism och EU i kris", "Marxismens grunder", "Kapitalet och maten", "Sexuella revolutionen och makten över kroppen", "Förtryck i hederns namn", "Klimatet – en marxistisk syn", diskussioner om den kommande tidens antirasistiska och fackliga kamp samt mycket mer.

torsdag 4 augusti 2016

Ntobuah Julius Mvenyi (RS) om att vara funktionsnedsatt på flykt

Ntobuah Julius Mvenyi, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna Haninge, medverkade i lördags i radioprogrammet Funk


Funktionsnedsatt och flykting. Ntobuah Julius Mvenyi talade i SR-programmet Funk om hur flyktingar med funktionsvariationer bemöts när de kommer till Sverige.
Bland annat tilldelades han en överslaf som han aldrig skulle kunnat komma upp i. Han berättade också att han fått hjälp att bearbeta sina traumaupplevelser.
Vad har Migrationsverket för skyldigheter gentemot asylsökande med funktionsvariationer? Generaldirektör Anders Danielsson svarar i programmet. ■

> Se hela programmet här

måndag 18 juli 2016

Undantagstillstånd i vården


Riksomfattande protester den 4 september

Katja Raetz (RS)
Av Katja Raetz
- - -

Krisen inom vården har nått nya dimensioner. Aftonbladet rapporterade den 11 juli om att en höggravid kvinna, trots tecken på havandeskapsförgiftning, skickades hem från kvinnokliniken i Lund på grund av platsbrist. När hon kom tillbaka dagen därpå hade fostret dött. Sjukhuset själv har anmält händelsen enligt Lex Maria. Sannolikt hade fostret kunnat räddas om kvinnan erbjöds inläggning direkt.

Denna tragiska händelse speglar situationen inom vården i Sverige idag. Redan i maj gjordes en sammanställning av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att bemanningsläget kommer att bli ännu värre under året, särskilt på sommaren.
”Aldrig tidigare kommer så många vårdplatser att vara stängda när bristen på sjuksköterskor är rekordstor – och det gäller särskilt de specialiserade sjuksköterskorna”, skrev Svenska Dagbladet den 11 juli.
Många av de vårdplatser som nu är stängda kommer inte att öppnas upp igen till höst på grund av fortsatt personalbrist. Anledningen är att allt fler inte accepterar den allt mer pressade arbetsmiljön och den nästan obefintliga löneutvecklingen.
Oavsett om man är privat eller offentligt anställd står det klart att det mest effektiva sättet till att få en löneökning är att byta jobb, och då inte sällan till bemanningsföretag.
Många söker sig till Norge där inte bara lönen är bättre, utan även arbetsmiljön till följd av en högre grundbemanning.

fredag 15 juli 2016

Rädda vården


Personalbrist samtidigt som inhyrd personal för 16 miljarder kronor skapar merkostnader på 8 miljarder kronor

Av Per Olsson
- - -

Trots personalens många larmrop och trots ökade behov samt växande befolkning fortsätter vården att drabbas av nedskärningar och för snålt tilltagna budgetar.  I sommar är det värre än vanligt.

Antalet stängda vårdplatser på landets sjukhus är rekordstort.
Högerpoliken har utarmat vården och stadigt förvärrat personalbristen. Samtidigt skenar kostnaderna för inhyrd personal. Totalt har landstingen tillsammans köpt inhyrd vårdpersonal för mer än 16 miljarder kronor de senaste sex åren. Det i sin tur betyder att hyrpersonalen sedan 2010 har gett landstingen merkostnad på mellan 4 till 8 miljarder kronor jämfört med egen personal, enligt SVT.

Vården är i akut behov av mer resurser och en rejäl uppvärdering av de anställdas löner och arbetsvillkor.
– Situationen just nu är extrem, det här läget har vi aldrig varit i tidigare. Varje sommar planerar Karolinska och landstinget för hur många vårdplatser de ska hålla öppna och varje sommar misslyckas de eftersom planeringen inte sker efter det behov som finns, säger Liv Andersson, huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, till tidningen Vårdfokus.
Vårdfacken tillsammans med brukare, patientföreningar och andra organisationer behöver gå samman i en riksomfattande kampanj för att rädda vården.

onsdag 13 juli 2016

Högerns "enkla jobb" handlar om vinster och företagens bidragsberoende

"Ingen journalist har hittills ställt den mest logiska följdfrågan: Ska inte den som arbetar förväntas ha en lön snarare än försörjningsstöd?" 

Av Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - - 

Under Almedalsveckan – etablissemangets utspelsverkstad – tävlade de borgerliga partierna i grenar som "fler enkla jobb" och "stoppa bidragsberoendet". Ingenstans i programmet fanns vårdkrisen, nedskärningarna i skolan, riskkapitalisternas plundring av välfärden eller hur arbetsvillkoren kraftigt försämrats. Men det hör ihop. Ju mer de talar om det ena, desto mindre utrymme för någon annan att sätta de sistnämnda frågorna på agendan.

Centerpartiet dundrade åter på hårt om att sänka lönen för nyanlända flyktingar genom särskilda avtal. Och om facken inte går med på detta så ska det minsann lagstiftas.
En av dem tusentals arbetare som reagerade på Annie Lööfs (C) utspel om "enkla jobb" var undersköterskan Ramona Nordstrand som i ett väl spritt inlägg uppmanade politikerna – då hennes jobb är så "enkelt" – att gå ett arbetspass med henne eller kollegorna; att ”torka tårar på någon med ångest och smärta”, ”göra i ordning en avliden människa för sista vilan” eller ”vara i samma rum där ett barn tar sitt sista andetag”. Hon berättar om att hålla sig från att besöka toaletten en heldag, att missa julklappsutdelningen flera år i rad och att inte hinna äta, dricka eller vila fötter.

Annie Lööf svarade på twitter med att förneka att undersköterskor tillhör de yrken vars löner de vill sänka. Visserligen nämns inte undersköterska i centerns lista på enkla jobb, men hon ljuger likväl. Redan för fyra år sen krävde Annie Lööf att undersköterskornas ingångslön skulle sänkas med 25 procent. Strax därefter gav hon sig på alla under 25 år med samma medicin: Sänk lönen med 25 procent! Och nu är det flyktingarnas tur.

Kristdemokraterna ville inte vara sämre, särskilt inte under Almedalen då journalisterna springer mellan presstälten i jakt på utspel.
”Den som mottar försörjningsstöd ska förväntas arbeta”, mässade KD:s partiledare Ebba Busch Thor
Ingen journalist har hittills ställt den mest logiska följdfrågan: Ska inte den som arbetar förväntas ha en lön snarare än försörjningsstöd? Själv tjänar Ebba Busch Thor 89 000 kronor i månaden på sitt jobb som mest går ut på att kräva lönesänkningar för arbetare och flyktingar.
"Det gemensamma motivet i de borgerliga jobbförslagen handlar om att sänka lönen för större delen av LO-kollektivet. Flyktingarna används som murbräckan, vilket är ett exempel på klassisk rasistisk splittring, där borgerligheten och kapitalisterna först försöker vinna stöd bland infödda arbetare för en apartheid på arbetsmarknaden och sen pressar samtliga villkor nedåt"
KD kampanjade också för sina "introduktionsanställningar" för flyktingar, en ny anställningsform med en ingångslön på 75 procent av dagens lägsta lön eller ingångslön. Vad KD föreslår är en återgång till tidigt 1900-tal: ingen möjlighet att teckna kollektivavtal, ingen semester, ingen avsättning till pension, inget anställningsskydd, inget medbestämmande och ingen möjlighet att strejka. Och naturligtvis ska inte företagen betala fullt för ens dessa dumpade villkor, det ska skattebetalarna göra på bekostnad av välfärden. KD:s jobbförslag är precis som de övriga borgerliga varianterna "bidragsjobb", alltså bidrag från skattebetalarna till företagen, så att "arbetsköparna" slipper betala för vad de köper fullt ut i syfte att ytterligare maximera vinsterna.
KD-ledaren toppade hela "jobbsatsningen" med förslaget att flyktingar på förläggning ska arbeta gratis 20 timmar i veckan.

Den största gemensamma nämnaren med Kristdemokraternas ”introduktionsjobb”, Centerpartiets ”instegsjobb”, Moderaternas ”förstajobbet-anställningar” och Liberalernas ”startjobb” är inte hur lika de är i utformningen – med mellan 60 och 75 procent av lönen – eller ens att det skulle handla om flyktingar, för det handlar faktiskt inte heller om flyktingar; Det gemensamma motivet i de borgerliga jobbförslagen handlar om att sänka lönen för större delen av LO-kollektivet. Flyktingarna används som murbräckan, vilket är ett exempel på klassisk rasistisk splittring, där borgerligheten och kapitalisterna först försöker vinna stöd bland infödda arbetare för en apartheid på arbetsmarknaden och sen pressar samtliga villkor nedåt.

Borgarna säger att syftet med att sänka lönernas är att det skapar nya jobb. Centern säger att deras jobbförslag kommer att ge 35 000 nya jobb. Men är det verkligen så? Är det nåt vi ska komma ihåg från alla tidigare arbetsmarknadsåtgärder och hur marknaden fungerar så är det att företag bara anställer fler när de måste. Pengar leder bara till jobb om företagen inser att de måste investera för att möta en ökad efterfrågan, annars går allt till privat vinst. Borgarnas sänkning av krogmomsen – som skulle ge tiotusentals nya jobb och sänkta priser – var en dyr miljardrullning som till större delen hamnade i ägarnas fickor. Borgarnas sänkning av arbetsgivaravgiften för alla anställda upp till 26 år landade också i ägarnas fickor. Nu vill de hitta ytterligare sätta att skicka offentliga pengar i privata fickor. Det är heller inte så att lägre löner per automatik leder till fler jobb. Alla tidigare allmänna reallönesänkningar i Sverige – som i början på 1980-talet och i början på 1990-talet – ledde främst till ökade vinster och en kraftig ökning av arbets­lösheten, eftersom efterfrågan minskade.
"I princip finns väldigt få skillnader mellan vad statsminister Stefan Löfven (S) och Annie Lööf (C) säger om "enkla jobb". S-MP-regeringen har gått kraftigt högerut. Bland annat togs kravet på kollektivavtal i introduktionsanställningarna för flyktingar bort och asylrätten har stympats under rungande applåder från rasistiska SD"
Moderaterna lyckades också med ett riktigt paradnummer. Barnfattigdomen ska nämligen minska... genom sänkta ersättningar [!]. Med ett tak på 75 procent av lägstalönen ska bidragsberoendet minska och därmed barnfattigdomen heter det. Det är ingen ny politik från Moderaterna. A-kassan och sjukförsäkringen sänktes under deras tid vid makten med samma logik, färre bidrag och fler i arbete. I själva verket ökade långtidsarbetslösheten kännbart, klyftorna ökade och vinsterna steg.
Borgarna drivs delvis på av Svenskt Näringsliv, men också av att S-MP-regeringen tar efter. I princip finns väldigt få skillnader mellan vad statsminister Stefan Löfven (S) och Annie Lööf (C) säger om "enkla jobb". S-MP-regeringen har gått kraftigt högerut. Bland annat togs kravet på kollektivavtal i introduktionsanställningarna för flyktingar bort och asylrätten har stympats under rungande applåder från rasistiska SD.

onsdag 6 juli 2016

"Inte bara några få rötägg"

"Vi blir tillsagda att undvika att gå ut på kvällen, att ta en taxi från krogen, att inte klä oss utmanande och inte dricka alkohol. Vi ska heller inte följa med okända män hem från krogen. Vi ska akta oss för alla män, men vi får inte anklaga eller misstänka alla män"

Av Lina Rigney Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Årets Bråvallafestival har kommit och gått. Fem våldtäkter och ett våldtäktsförsök anmäldes. Men för en del är inte våldtäkterna det värsta, utan att gruppen män behöver känna sig kränkta.

Den första anmälda våldtäkten ska ha skett i publikhavet under Zara Larssons konsert. Va? Man kan väl inte bli våldtagen när man står upp? Vaddå? Sprang hon därifrån utan att se vem det var? Hon ljuger!
Det är lättare att säga att kvinnor ljuger än att inse att kvinnor dagligen utsätts för övergrepp. DN:s ledarsida verkar tycka det. Att tala om könsmaktsordning är enligt DN att dra ”könskonspiratoriska växlar”. Att se kvinnans berättelse som objektiv är ”dramaturgiskt”. Ni vet, hysteriska kvinnor och allt det där. DN får mig att tänka på Göran Palms dikt Mannen har ordet från 1970-talet.
"Att polisen ens har en sådan kampanj är bisarrt. Ska de börja dela ut armband med uppmaningen ”Döda mig inte”?"
DN:s ledare påpekar att det är domstolar som avgör om ett brott begåtts och att en anmälan inte behöver vara sanning. Förvisso. Men våldtäkter ifrågasätts alltid. Av polis, av media, av våldtäktsmannens och offrets vänner – och av rätten. Det är inte konspiratoriskt, det är fakta.
Zara Larsson twittrade om hur hon hatar killar och att våldtäktsmannen förtjänar att brinna i helvetet. En helt naturlig reaktion kan tyckas. Men där gick många mäns gräns. Våldtäkt – usch! Men att säga att man hatar killar, nä, det får man bara inte göra! För inte ALLA män! Det är bara vissa individer som våldtar.
Men vet ni, det är inte bara några få rötägg. Det är ett strukturellt problem. En våldtäktskultur som drabbar kvinnor – och män. Alla tilldelas en roll i våldtäktskulturens och könsmaktsordningens samhälle. Att tala om friendzone, att tjata till sig sex, att bjuda på en drink och sedan tycka att man har rätt till sex – allt det är en del av en våldtäktskultur. Varenda kvinna jag känner som jag har diskuterat sex med, och det är många, har någon gång fortsatt ha sex fast de har ångrat sig, för de sa ja från början och ville inte vara taskiga.

fredag 1 juli 2016

Ökade sexuella trakasserier mot kvinnor

Unga kvinnor inom LO-yrken är värst drabbade av de sexuella trakasserierna
19 procent av kvinnorna uppger att de har blivit sexuellt trakasserade

Av Lina Rigney Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Allt fler kvinnor utsätts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport. Vanligast är det inom vård och omsorg.
Nästan en femtedel av kvinnorna i åldrarna 16-29 år har upplevt sexuella trakasserier vid minst ett tillfälle ifjol, enligt rapporten. Kvinnorna har utsatts av andra än kollegor eller chefer, det vill säga av kunder eller klienter.

I årets rapport uppger 19 procent av kvinnorna att de har blivit sexuellt trakasserade, vilket är en stor ökning jämfört med 13 procent 2013 och 12 procent 2011.
Unga kvinnor inom LO-yrken är de mest drabbade.
Sanna Tefke
– Det finns behov av många olika lösningar beroende på situation, allt från överfallslarm till dubbelbemanning för att ingen ska behöva arbeta ensam under otrygga former. Och såklart behövs det trygga anställningar för att möjliggöra att man vågar ta upp saker utan att riskera att förlora jobbet. Men det viktigaste är att det finns fackliga ombud och chefer som tar frågan på allvar, säger Sanna Tefke, skyddsombud för Kommunal i hemtjänsten, till Offensiv. 
Även våld och hot mot kvinnor på deras arbetsplatser är vanligt. Även där har nästan en femtedel utsatts förra året. Det är dubbelt så många kvinnor som män som har utsatts.
"Facken måste spela en avgörande roll för att ge den stora grupp av individer som drabbas en styrka att kollektivt sätta ner foten och våga kräva en trygg arbetsplats för alla"
Sexuella trakasserier är något som förekommer långt ner i åldrarna, till och med på lågstadiet. Professor Katja Gillander-Gådin, som har studerat skolelevers upplevelser av sexuella kränkningar under 15 års tid, säger till Aftonbladet den 8 juni att det börjar tidigt:
– Småpojkar lär sig av äldre killar, och eftersom beteendet uppmuntras som någonting positivt inom gruppen kan det fortsätta och spridas nedåt i åldrarna, berättar hon och förklarar vidare att tjejer ofta får höra av skolans personal att ”han menar inget illa” eller ”han är kär i dig”.
– Om en vilt främmande man skulle tvångskyssa en kvinna på en buss skulle hans beteende ses som ett brott, sexuellt ofredande, men i skolan får flickor lära sig att acceptera beteendet. Kränkningarna har normaliserats, säger Katja Gillander-Gådin. 
Det är tydligt att sexuella trakasserier måste bli en prioriterad fråga på arbetsplatser och i skolan. Kvinnor och flickor ska inte behöva lära sig att undvika situationer där de riskerar att trakasseras.
Bara 32 procent av skolorna hade en policy mot sexuella trakasserier när Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomförde en granskning 2014.

tisdag 21 juni 2016

RS budgetförslag slog ut den M-ledda alliansens i Haninge kommunfullmäktige

RS kommunfullmäktigegrupp fr v: ledamöterna Mattias Bernhardsson och
Lina Rigney Thörnblom samt ersättarna Sanna Tefke och Robert Bielecki
Stor dramatik när Rättvisepartiet Socialisternas (RS) budgetförslag slog ut M-KD-L-budgeten med röstsiffrorna 31-30 • Kommunledningens (S-MP-C) budget vann dock mot RS i sista omgången

Rättvisepartiet Socialisternas (RS) budgetförslag för Haninge är unikt: Alla nedskärningar skulle stoppas och välfärden istället byggas ut avsevärt, vinster i välfärden skulle avskaffas och privatiserade verksamheter återkommunaliseras.
I RS budgetförslag skulle 295 extra miljoner kronor skjutas till nämnderna; 107 miljoner kronor för att kompensera alla volym-, lön- och prisuppräkningar – vilket stoppar alla nedskärningar; och 188 miljoner kronor i öronmärkta förbättringar (Läs hela RS budgetförslag här).
127 av de 188 öronmärkta miljonerna skulle gå till en kraftig personalförstärkning inom äldreomsorgen, förskolan, fritids, grundskolan, gymnasiet, Centrum Vux, SFI och inom Socialförvaltningen.

Chockade moderater, kristdemokrater, liberaler och sverigedemokrater
diskuterar hur de kan ogiltigförklara RS budgetförslag under en av
ajourneringarna under gårdagens kommunfullmäktige
Robert Bielecki (RS) debatterade för RS budgetförslag i temadeabatten om Utbildning såväl som Kultur- och fritid och gick igenom RS förslag att införa gratis simskola för barn, sätta upp badbussar och utflykter samt inrätta en sommarkollofond för barn i ekonomiskt utsatta hem som föräldrar kan söka medel ur.

Mattias Bernhardsson debatterade för RS budgetförslag i temadebatterna om Social- och äldreomsorg. I Socialförvaltningen vill RS rekrytera fler utredningspersonal för att klara av den massiva ökningen av antalet barnavårdsanmälningar samt öka bemanningen och mängden daglig verksamhet på HVB-hemmen för ensamkommande flyktingbarn. I äldreomsorgen vill RS ersätta dagens centralkök med att istället tillaga maten direkt på vård- och omsorgsboendena. Syftet är att öka matlusten samt möjligheten för de äldre att själva vara med och utforma menyn i enlighet med deras önskemål.
S krävde att RS skulle rösta på kommunledningens budget – blev tvärtom 
Vid sidan av RS budgetförslag låg fyra nedskärningsbudgetförslag. Alla visste att när Sverigedemokraternas (SD) budget föll i första omröstningen skulle SD istället rösta på Moderaternas (M), Kristdemokraternas (KD) och Liberalernas (L) gemensamma budgetförslag (”Trepartialliansens budget”) i andra omgången. Och alla visste att när Vänsterpartiets (V) budgetförslag föll skulle de istället rösta på Socialdemokraternas (S), Miljöpartiets (MP) och Centerpartiets (C) gemensamma budgetförslag (”Samarbetskoalitionens budget”, d v s den sittande kommunledningens budgetförslag.
Inför kommunfullmäktige visade det sig att RS skulle vara vågmästare i den slutliga voteringen, om trepartialliansens budget ställdes mot kommunledningens. Därför hade S flera gånger krävt att RS – precis som V – skulle på rösta på kommunledningens budgetförslag.

V har alltid röstat på ”det minst onda” alternativet. I det här fallet var de beredda att rösta för kommunledningens nedskärningar på 107 miljoner kronor för att ”stoppa” trepartialliansens nedskärningar på 116,6 miljoner kronor. Men RS vägrade.
– Gång på gång när S-representanterna krävt att vi ska stödja kommunledningens budget har vi ställt krav tillbaka att de först måste skjuta till 107 miljoner kronor för att förhindra nedskärningarna i skolan och omsorgen. Det var de inte beredda att göra. När de insåg att vi inte skulle rösta på kommunledningens budget så bestämde sig kommunledningen istället att rösta för vår budget för att få igenom sin egen, berättar Mattias Bernhardsson (RS).
M, KD och L hade räknat med att få igenom sin budget med stöd av SD. I den första röstningen röstade alla partier på sina egna budgetar genom acklamation (bifallsrop). Men i den andra röstningsomgången – då fullmäktige ska avgöra vilken budget som ska ställas mot kommunledningens – röstade samtliga ledamöter från S, MP, C och V på RS budget istället för att avstå.
"Kommundirektören slog fast att Mattias Bernhardsson (RS) hade rätt i sak och presidiets ordförande beslutade att neka M-förslaget att ogiltligförklara RS budget"
Chockade moderater begärde ordningsfrågor, flera ajouneringar och krävde att RS budget skulle ogiltligförklaras då den enligt dem helt plötsligt var ”olaglig”. De hänvisade till kommunallagens paragrafer som säger att en budget inte får gå med underskott.

Mattias Bernhardsson (RS) replikerade:
– Moderaterna har själva lagt underskottsbudgetar i otaliga kommuner och i landstingen har ni flera gånger gått med underskott medvetet och öppet i protest mot det kommunala skatteutjämningssystemet. Men nu är det helt plötsligt fel att gå med underskott, när syftet är att stoppa nedskärningar snarare än att tvinga fram utförsäljningar, konstaterade Mattias Bernhardsson som också i sitt inlägg visade att kommunallagen tillåter särskilda undantag på frågan om underskott, men att det är förvaltningsrätten i så fall som prövar det i efterhand och att det är ordföranden som avgör om en proposition får ställas, inte ledamöterna.
Kommundirektören slog fast att Mattias Bernhardsson (RS) hade rätt i sak och presidiets ordförande beslutade att neka M-förslaget att ogiltligförklara RS budget.
I voteringen fick RS budgetförslag 31 röster mot trepartalliansens 30 röster. I den slutliga röstningen ställdes RS budget mot kommunledningens där den senare som väntat vann.
Det mest anmärkningsvärda var att V röstade på kommunledningens budget istället för RS i sista röstningen. Trots att trepartialliansens budget då redan var utslagen. Även i V:s egen budget har de med nedskärningar på 40,6 miljoner kronor i äldreomsorgen.

V:s kapitulation var dock väntad. I inledningen till RS budgetförslag förklarar RS-ledamöterna Mattias Bernhardsson och Lina Rigney Thörnblom samt ersättarna Sanna Tefke och Robert Bielecki vad som är socialisters uppgifter:

torsdag 16 juni 2016

Inhuman behandling av ensamkommande flyktingbarn

Den 11 juni anordnade Folkkampanj för Asylrätt ytterligare en
demonstration mot Sveriges inhumana flyktingpolitik.

Av Lina Rigney Thörnblom,
kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Human Rights Watch (HRW) kritiserar Sverige för det bristfälliga omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn. Deras nyss utgivna rapport Att söka skydd nämner bland annat utebliven vård och gode män utan kunskap.

Under 2015 sökte 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige, barn som ofta har flytt från död och förföljelse. Barn som har förlorat minst en av sina föräldrar i antingen hemlandet eller längs vägen. Barn som har utsatts för våld eller sexuella övergrepp.
HRW intervjuar 16-åriga Nadja vars smugglare tog betalt genom att låsa in henne i tolv dagar och våldta henne. Nadja berättade detta för sin socialsekreterare och bad att få placeras på ett boende utan pojkar, men socialsekreteraren lyssnade inte. Nadja har endast fått genomgå en allmän hälsokontroll och har inte blivit hänvisad till varken någon psykisk eller fysisk vård för våldtäktsoffer.

I sin rapport kommer HRW med flera rekommendationer på åtgärder till regering, barnombudsman och kommuner, bland annat:
Utvärdera övervakningen av kommunerna och stödet till dem för att säkerställa att bristerna när det gäller tillgång till sociala tjänster, hälso- och sjukvård, utbildning och boende systematiskt analyseras och åtgärdas.
Införa system för att möta könsrelaterat våld, bland annat genom att omedelbart koppla in kompetenta vårdgivare inom både fysisk och psykisk hälsovård.

tisdag 14 juni 2016

RS motion för att ordna bostäder åt flyktingar genomförs

Mattias Bernhardsson (RS)
Under gårdagens kommunfullmäktige debatterades två motioner från Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson:
”Projekt för fler bostäder åt flyktingar” samt ”Åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn” (läs den den debatten i separat artikel här). Kommunledningens (S, C, MP) förslag till beslut på båda var att motionerna skulle ”anses besvarade”. Det innebär att de anser att de redan har genomfört eller har för avsikt att genomföra det motionen föreslår i grova drag.
"På gårdagens fullmäktige rapporterade också kommunalrådet Petri Salonen (C) att de till skillnad från förra kommunstyret inte placerat en enda flyktingfamilj på de kritiserade vandrarhemmen"
Kommunledningen har – till Moderaternas stora förtret – redan genomfört Rättvisepartiet Socialisternas motion om fler bostäder till flyktingar. Motionen hade två att-satser;
– Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att anförskaffa fler lägenheter för flyktingar samt;
– Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att minska användandet av boende av karaktären vandrarhem.

Under tiden Rättvisepartiet Socialisternas motion bereddes togs en plan för bostäder fram, där flyktingar erbjuds en genomgångslägenhet under två år till att börja med. En pool med genomgångslägenheter av varierande storlekar skapades genom förhyrning av separata lägenheter och blockförhyrning av grupper av lägenheter. Haninge är på god väg att nå målet att ordna bosättning åt 250 flyktingar, i planen ingår att ordna fram ytterligare fler hyreslägenheter.
Under förra mandatperioden lyckades dåvarande högerstyret (M, KD, L, C och MP) inte ordna bostad åt en enda flykting (med ett avtal med Migrationsverket att ordna bosättning åt så få som 7-20 flyktingar) och barnfamiljer sattes på trångbodda vandrarhem utan lekutrymmen, ofta dörr i dörr med personer med missbruksproblem.
På gårdagens fullmäktige rapporterade också kommunalrådet Petri Salonen (C) att de till skillnad från förra kommunstyret inte placerat en enda flyktingfamilj på de kritiserade vandrarhemmen.
"Moderaterna satt tysta under debatten om Rättvisepartiet Socialisternas motion medan kommunalrådet gick igenom hur den genomförts"
Motionen lämnades in i februari 2015 och genom otaliga debatter både innan och efter står det klart att Rättvisepartiet Socialisterna har haft en stor effekt. Redan i september 2015, i en utfrågning av Mattias Bernhardsson (RS) i kommunfullmäktige, erkände kommunalrådet Petri Salonen (C) att det tidigare kommunstyret – där hans eget parti ingick – inte skötte flyktingmottagandet på ett bra sätt och att de då hade för avsikt att ta fram en plan i enlighet med Rättvisepartiet Socialisternas förslag.
Moderaterna satt tysta under debatten om Rättvisepartiet Socialisternas motion medan kommunalrådet gick igenom hur den genomförts. Moderaterna har tidigare hävdat att det inte gick att förutse att Haninge skulle ombes att ta emot 250 flyktingar istället för de tidigare 7-20. Och de har röstat emot att Haninge ska ta emot fler flyktingar.
Men faktum är att i Rättvisepartiet Socialisternas motion – som lämnades in redan i februari 2015 då Haninge bara hade ansvar att ta emot 7-20 flyktingar – så står det följande:

RS motion mot mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn berömdes i kommunfullmäktige

Tre av de 19 åtgärdsförslagen genomförda • Inga tydliga löften att genomföra resterande förslag gavs, bara att "arbeta med de frågor" RS föreslagit

Under gårdagens kommunfullmäktige debatterades två motioner från Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson:
”Åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn” samt ”Projekt för fler bostäder åt flyktingar” (läs om den debatten i separat artikel här). Kommunledningens (S, C, MP) förslag till beslut på båda var att motionerna skulle ”anses besvarade”. Det innebär att de anser att de redan har genomfört eller har för avsikt att genomföra det motionen föreslår i grova drag.

Mattias Bernhardsson (RS)
Rättvisepartiet Socialisternas motion ”Åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn”, överöstes av beröm i kommunfullmäktige:
– Det är en alldeles utmärkts motion, sa Joachim Krylborn (KD).
– Jag delar helt den grundsats som finns i Rättvisepartiet Socialisternas motion, sa kommunalrådet Petri Salonen (C) som också berättade att kommunledningen hade för avsikt att arbeta med de frågor som RS motionerat om.
Kommunalrådet Petri Salonen tackade Rättvisepartiet Socialisterna för ett gediget arbete och en imponerande kunskapsinsamling som kommunen kommer att ha stor nytta utav i sitt arbete
Tre av de 19 åtgärdsförslagen i Rättvisepartiet Socialisternas motion har redan genomförts. Till exempel åtgärdsförslag nr 14: "Att kartlägga om socialtjänstens hotbildsbedömningar för utsatta för förtryck i hederns namn utförs i tid, är noggranna samt kompetensenliga". Förvaltningen har kartlagt detta, vilket visade brister i hur de använder riskbedömningsinstrumentet PATRIARK. Detta ledde till att en handlingsplan togs fram och att personal kan vända sig till resurscentrumet Origo, som har särskild kompetens i riskbedömningar i fråga om förtryck i hederns namn.
Också motionens åtgärdsförslag nr 6 är genomförd: "Att kommunens anslag till Haninge kvinnojour och Manscentrum beslutas om för treårsperioder", för att trygga verksamheten långsiktigt och underlätta planeringen. Några veckor efter Rättvisepartiet Socialisterna lämnade in motionen beslutade nämligen Socialnämnden om ett nytt samverkansavtal som innebär att kvinnojourens och Manscentrums anslag är tryggade för en hel mandatperiod. Att detta nu är beslutat om är väldigt välkommet och något som Rättvisepartiet Socialisterna krävt ändå sedan 2007 i otaliga debatter samt i en tidigare motion år 2008.
Med det nya samverkansavtalet är heller inte motionens åtgärdsförslag nr 4 aktuell: "att anta som kommunens ansvar att även anslå medel till den verksamhet av Haninge kvinnojour som ej är knuten till sängplatser".

Motionens 19 att-satser var ett resultat av dels en ingående förstudie som analyserar våldet och orsakerna, dels otaliga möten med föreningar och organisationer som kämpar mot mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn.
Kommunalrådet Petri Salonen tackade Rättvisepartiet Socialisterna för ett gediget arbete och en imponerande kunskapsinsamling som kommunen kommer att ha stor nytta utav i sitt arbete.

måndag 13 juni 2016

Massakern i Orlando


"Högerextrema förenas i homofobin och bejakande av besinningslöst våld"

Av Per Olsson

Det fasansfulla och fega terrordådet mot gayklubben Pulse i Orlando, Florida, som dödade minst 50 personer och skadade 53, varav flera kämpar för sina liv, var den dödligaste masskjutningen i USA:s moderna historia. Våra tankar går till offren, deras anhöriga och de sårade.

Gärningsmannen, en 29-åring, var en reaktionär, våldsam homofob och känd av den federala polisen FBI. Enligt mediauppgifter ska han strax innan dådet ha uttalat sitt stöd till den högerextrema islamistiska terrororganisationen Islamiska staten (IS), som också beskrivit honom som en ”IS-kämpe”.
Det kan inte uteslutas att massakern i Orlando är en direkt följd av att IS pressats tillbaka i Syrien och Irak. Bara i Bagdad har under de senaste månaderna har hundratals fattiga shiamuslimer dödats i olika terrorattentat genomförda av IS.
"Dagarna innan massakern i Orlando deltog Republikanernas trolige presidentkandidat Donald Trump, som är emot samkönade äktenskap, på ett möte med den kristna högern och sa att han till ”100-procent” stödde deras homofobiska dagordning!"
Högerextrema förenas i homofobin och bejakande av besinningslöst våld. Dagarna innan massakern i Orlando deltog Republikanernas trolige presidentkandidat Donald Trump, som är emot samkönade äktenskap, på ett möte med den kristna högern och sa att han till ”100-procent” stödde deras homofobiska dagordning. ”Den 21 juni ska Trump ha ett privat möte med över 400 av USA:s mest bigotta, mest homofobiska och mest inflytelserika motståndarna till hbtq-rättigheter”, rapporterade Huffington Post den 10 juni. Men detta kommer inte att hindra Trump och övriga homofober med masskjutningarna i Orlando som förevändning från att trappa upp sitt hat och hets, särskilt mot muslimer. Talande är att Trump inte visat någon medkänsla för offren.

onsdag 8 juni 2016

Noll i skatt från storbolagen
Av Per Olsson
- - -

SCA, Volvo AB och Volvo Personvagnar, Electrolux, Sandvik, Securitas, SKF och Skanska betalade ingen – eller försumbar – bolagsskatt för år 2014, rapporterade SVT i måndags efter att ha granskat de 20 största börsbolagens deklarationer för år 2014.  Alla de nämnda bolagen finns på listan över Sveriges vinstrikaste industriföretag och de bolag som delar ut mest till sina aktieägare.

Skandalomsusade SCA, som hellre smörjer sina direktörer med resor i privatjet och veckoslut i jaktstugor dit alkohol fraktas med helikopter, har inte betalat ett öre i skatt på flera år. Noll i skatt ger mer till aktieägarna.
På Svenska Dagbladets lista över börsjättarna som delar ut mest i år hittas SCA på tionde plats med 4 miljarder kronor till aktieägarna, nummer nio är Volvo AB som delar ut 6 miljarder kronor och på sjunde plats finns Atlas Copco som pytsar ut hela 8 miljarder. Listan toppas för övrigt av storbanken Nordea, som har fungerat som bolagens och de rikas länk till skatteparadisen.
När SVT:s Rapport redan år 2012 granskade de 20 största börsbolagens deklarationer stod förutom SCA även Atlas Copco, Sandvik, SCA, Securitas, Volvo AB och Volvo Personvagnar på listan över nolltaxerare.
Sedan dess har Alliansregeringen sänkt bolagsskatten för de som inte betalar någon skatt.
När Volvo Personvagnars vd Håkan Samuelsson skulle försvara skattefuskandet sade han så här till SVT:
– Vi ägnar oss överhuvudtaget inte åt någon skatteplanering för att dra ned skatten på ett otillbörligt sätt.
”Ingen skatteplanering”? Volvo Personvagnar har inte betalat bolagsskatt i Sverige sedan 2010. ■

fredag 3 juni 2016

Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag för upprustning av välfärden

Kommunledningen föreslår nedskärningar på hela 107 miljoner kronor  Rättvisepartiet Socialisterna visar var pengarna finns och vägrar skära ned

RS kommunfullmäktigegrupp fr v: ledamöterna Mattias Bernhardsson och
Lina Rigney Thörnblom samt ersättarna Sanna Tefke och Robert Bielecki
> Läs hela RS budgetförslag här:
socialisterna.org/haninge.budget2017.pdf

- - -
Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag är unikt: I den socialistiska budgeten växer kommunens driftsbudget med 11,5 procent – välfärden får 295 miljoner kronor mer än i kommunledningens (S, MP, C) förslag; 107 miljoner kronor går till att kompensera nämnderna för alla volym-, lön- och prisuppräkningar, vilket skulle stoppa alla nedskärningar; Ytterligare 188 miljoner går till öronmärkta budgetökningar – nya jobb, höjda lägstalöner och utbyggd välfärd.

Pengar för volym-, lön- och priskompensationen tas från kommunens uppsamlade överskott. Men Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag föreslår också att kommunen ska kräva dessa pengar sv staten. De öronmärkta budgetökningarna ska bekostas genom en total omprioritering av kommunens resursfördelning; t ex slopas det vinstmål på 119 miljoner kronor som idag finns på verksamheterna och 49 miljoner kronor sparas in på partistöd, politikernas löner och arvoden, konsulter, representation, konferenskostnader och presenter.
Minst hälften av konsultutgifterna är onödiga med Rättvisepartiet Socialisternas politik. Personalen – de verkliga experterna på arbetsplatserna – får istället större inflytande att utveckla verksamheterna. Strukturer för demokratiska samråd för anställda och brukare kan ersätta externa konsulters fakta- och underlagsinhämtning såväl som utvärderingar och granskningar.

Rättvisepartiet Socialisternas budget skapar också nya resurser som ligger till grund för finansieringen. Med Rättvisepartiet Socialisternas satsningar på extra rehabilitering och friskvård, fler jobb och högre personaltäthet med minskad arbetsbelastning och mindre klasser/barngrupper kan sjukskrivningarna minska från 7,6 till beräkningsvis 5,0 procent. Socialnämnden som ska hjälpa barnfamiljer som riskerar hamna på gatan får ett nytt uppdrag; Genom att ordna fram fler genomgångslägenheter kan kommunen helt sluta betala för mycket dyrare, mer trångbodda och för barn väldigt opassande tillfälliga boenden som vandrarhem, hotellhem och pensionat.

I Rättvisepartiet Socialisternas budget tas LOV bort, en återkommunaliseringsplan tas fram för all privatiserad verksamhet och den extra elevpeng på 3 000 kronor per elev och år som idag ges till nyetablerade friskolor tas också bort.
En del av budgeten är en investeringsbudget, där Rättvisepartiet Socialisterna planerar för nya förskoleavdelningar i Västerhaninge, Jordbro, Handen, Brandbergen och Vendelsö för att minska barngrupperna – utöver den förskoleutbyggnad som redan är planerad för att täcka de ökade behoven. En nå lågstadieskola byggs i Brandbergen och en ny högstadieskola i Jordbro. Två nya äldrebonden byggs.

Den del av Jordbro planprogram som innebär rivning av Jordbro Kultur- och föreningshus upphävs också i Rättvisepartiet Socialisternas budget. Ett nytt samråd måste inledas under 2016 om vilken upprustning och vilka lokalanpassningar föreningarna och verksamheter behöver.
Kulturparken räddas då budgeten också stoppar idén om att dra en bilväg genom området.

Rättvisepartiet Socialisternas öronmärkta ökningar i driftbudgeten 2017:

Kommunstyrelsen:
• Höjda lägstalöner för kommunanställda och omvandling till heltid: 40,0 kr
• Extrainsatser till friskvård och rehabilitering för kommunanställda: 2,0 mkr
• Utredningar för genomförande av klimatomställning enligt RS förslag, skydd av nya naturreservat och införande av 6 timmars arbetsdag: 1,0 mkr
• Inrätta jämställdhetsråd, heltidsanställd samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn samt inleda kompetenssatsning för anställda inom berörda nämnder: 2,0 mkr

Stadsbyggnadsnämnden:
• Bättre belysning och andra trygghetsåtgärder i parker, gång- och cykelvägar: 3,0 mkr

Kultur- och fritidsnämnden:
• Fler fritids- och timledare, längre öppettider och utökad tjej-verksamhet: 5,0 mkr
• Gratis simskola för barn på Torvalla: 0,4 mkr
• Kompensera föreningar i Kulturparken för hyreshöjningar: 0,8 mkr
• Satsning på badbussar och utflykter samt inrättande av en sommarkollofond för barn i ekonomiskt utsatta hem som föräldrar att söka medel ur: 0,8 mkr

Grund- och förskolenämnden
• Fler lärare och anställda för mindre klasstorlekar och barngrupper i förskolan, fritids och grundskolan: 56,0 mkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
• Fler lärare för mindre klasstorlekar i gymnasiet, vuxenutbildningen och SFI: 15,0 mkr

Socialnämnden
• Höjda anslag till kvinnojouren och Manscentrum, utbyggnad av skyddade boenden samt anförskaffande av utslussningslägenheter: 5,0 mkr
• Personalförstärkning inom barn- och ungdomsavdelningen och LSS-avdelningen (funktionsnedsättning) samt bevara Jordbrogården: 6,0 mkr
• Personalförstärkning på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn samt satsning på dagliga aktiviteter: 5,0 mkr

Äldrenämnden
• Hyressänkning på vård- och omsorgsboenden: 4,0 mkr
• Förbättrad matkvalitet på vård- och omsorgsboenden: 1,0 mkr
• Satsning på träffverksamhet samt garantera åretruntöppet på Träffen på Muskö: 1,0 mkr
• Personalförstärkning för bättre bemanning på vård- och omsorgsboenden: 40,0 mkr 

Axplock av uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna i RS budget:

– Att starta en kampanj för återställda och indexreglerade stadsbidrag till kommuner och landsting med full kompensation för volym-, lön- och prisuppräkningar samt finansiering för samtliga nya uppgifter staten ålägger kommuner och landsting.

– Att göra en återkommunaliseringsplan för hur dagens LOV-verksamheter kan återgå i kommunal drift. LOV avskaffas.

– Att utreda möjligheten att istället för centralkök tillaga maten direkt på vård- och omsorgsboendena. Syftet är att öka matlusten samt möjligheten för de äldre att själva vara med och utforma menyn i enlighet med deras önskemål.

– Att utreda bedömningar i bygglovsärenden med ansökan om dispens från strandskyddet samt hur bestämmelserna i strandskyddet tolkas. Syftet är att minska antalet strandskyddsdispenser.
"Vänsterpartiet skär hela 40,6 miljoner kronor på äldreomsorgen i sin budget"
Till skillnad från Rättvisepartiet Socialisterna tar Vänsterpartiet inga pengar från de tidigare årens uppsamlade överskott och inga nedskärningar görs på politikerlöner, representation eller konsulter i deras budgetförslag.
Rättvisepartiet Socialisternas budget innehåller 159 miljoner kronor mer till välfärd och service än Vänsterpartiets budget trots att Rättvisepartiet Socialisterna inte höjer skatten. Vänsterpartiet skär hela 40,6 miljoner kronor i äldreomsorgen. De börjar inte med att utgå från behoven. De ser det som sin uppgift att fördela tillgängliga resurser 'lite rättvisare'. I detta finns ingen kampstrategi för att stoppa nedskärningar eller krav på mer pengar från staten.

I inledningen av Rättvisepartiet Socialisternas budget finns ett kapitelavsnitt som kommenterar de andra partiernas budgetförslag:
"Vi i Rättvisepartiet Socialisterna anser att vår roll som socialister är att bygga rörelser och organisera motståndet som kan stoppa nedskärningarna och högerpolitiken – inte att ställa oss bakom nedskärningar för att "det finns värre alternativ". Vi anser inte att vänsterns roll borde vara att administrera nedskärningar bara för att de kunde varit större annars. Det är en helt och hållet inomparlamentarisk roll som accepterar New Public Management och normaliserar nedskärningar. Om socialister skriver under på nedskärningar – hur ska de då kunna föreslå kampinitiativ mot nedskärningarna? Eller ens delta i rörelser från anställda och brukare som själva kräver ett stopp på nedskärningarna?"
Uppdatering: Budgetfullmäktige skjöts upp en vecka och äger rum måndag den 20 juni i Haninge kommunhus och börjar kl 16.00. Mötet är öppet för allmänheten. Kom och heja på den socialistiska budgeten!

fredag 27 maj 2016

Brandattentat mot planerat flyktingboende i Tungelsta

Ett planerat HVB-boende i Tungelsta har utsatts för en brandattack och skadegörelse. En brandbomb kastades in på tomten och fläskkotletter placerades på brevlådan.
Det var fredagen den 13 maj som brandattacken och skadegörelsen ägde rum. Trots att brandkår och polis ryckte ut till platsen som snart ska bli HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn, säger Haninge kommuns säkerhetsstrateg att de inte känt till vad som inträffat förrän nu.

Både Sverigedemokraterna och Moderaterna har det senaste året kritiserat att kommunen tar emot ensamkommande flyktingbarn.
"SD Haninge kommer att göra allt i vår förmåga för att hindra öppnandet av nya boenden för ensamkommande", skrev Sverigedemokraterna i ett flygblad som de delade ut i Tungelsta och Västerhaninge ungefär vid samma tidpunkt som brandattentatet ägde rum. 
Det rasistiska och faktabefriade flygbladet hävdar att boenden riskerar att leda till "fler sexövergrepp" och "växande ordningsproblem" (som brandattentat eller?).
Mindre än en procent av alla brott kan kopplas till migranter.  Och den hittills mest seriösa genomgången av våldtäktsmål fann 2013 att de vanligast förekommande namnen var ”svenska namn” som Andreas, Mikael, Daniel och så vidare tills namnet Ahmed på plats 35.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Brandattentatet är inte en isolerad händelse. Det är en upptrappning av de reaktionära och högerextrema underströmmar som började med hot och nu övergått i attentat, stämningar som både Sverigedemokraterna och Moderaterna har piskat upp, säger Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson.
I december delade Moderaterna ut flygblad om att de säger nej till fler flyktingar då ”Haninge ska vara en trygg kommun att bo i”. De fortsatte med att kampanja mot det planerade HVB-hemmet i Vendelsömalm.
I februari stoppades boendet i Vendelsömalm då barnen och ungdomarnas säkerhet inte kunde garanteras efter att högerextrema kuppade och piskade fram en panikartad rädsla på ett möte med hundratals föräldrar i Vendelsömalm. På mötet förkom både mordhot och löften om att "riva ned på kvällen vad ni bygger upp på dagen". Många föräldrar har vittnat om att de inte vågade säga sin mening på mötet, på grund av den hotfulla stämningen. På detta möte befann sig ledande moderata politiker som i utfall mot kommunledningen plockade poäng hos den reaktionära delen av publiken.
– Moderaterna vill locka tillbaka väljare från SD. Men allt har ett pris. Moderaternas skrämselkampanj mot flyktingar kan sluta i tragedi, sa Mattias Bernhardsson (RS) i februari.
Bara några dagar efter skandalmötet i Vendelsö grep polisen 14 högerextremister kopplade till polska firmor i färd med att angripa ett flyktingboende i Nynäshamn med knivar. Ett rykte om en ”knuff” på en perrong, blev till slut ett rykte om ”misshandel” och till slut ett rykte om ”våldtäkt”. Den självutnämnda lynchningsmobben begav sig ut för att massakrera ett helt boende, men stoppades av polisen.

I april hoppade ett gäng unga pojkar på en 11-årig flicka i Brandbergen, misshandlade henne och skrek "åk hem!".
Brandattentatet i Tungelsta har inte skett av sig själv, utan måste sättas i ett politiskt sammanhang där både Moderaterna och Sverigedemokrater skrämmer upp människor. De uppviglar helt enkelt.

tisdag 24 maj 2016

Fackligt aktiva mot regeringens omänskliga flyktingpolitik

27 fackligt förtroendevalda från 10 fackförbund kritiserar regeringens angrepp på asylrätt och kollektivavtal i ett starkt uttalande som idag publicerades i LO:s tidning Arbetet. Uttalandet med rubriken "Migrationsförslaget öppnar för rovgirighet" menar att Socialdemokraternas och Miljöpartiets svek mot flyktingar och arbetare är skandalöst och att förslaget måste kastas i papperskorgen.

Läs hela uttalandet
på Arbetet här
Undertecknarna skriver att tidsbegränsade uppehållstillstånd leder till permanent osäkerhet och en allvarligt försämrad integration:
"Det kommer att motverka att de som kommer hit och erhåller asylstatus utbildar sig, och det kommer att försvåra bearbetandet av de många och svåra trauman som flyktingarna bär på."
Ur ett fackligt perspektiv finns en annan allvarlig följd, skriver undertecknarna:
"De tidsbegränsade uppehållstillstånd som föreslås ska dessutom endast kunna förnyas (samt övergå i ett permanent uppehållstillstånd) genom att den sökande uppbär en beskattningsbar inkomst som det går att försörja sig på. Kombinerat med det avskaffade kravet på kollektivavtal för företag som anställer flyktingar på så kallade introduktionsjobb ökar detta möjligheterna för rovgiriga exploatörer som ser sin chans att tjäna pengar på de mest utsatta."
Uttalandet menar också att det krävs massiva offentliga investeringar och ett stopp för vinster i välfärden:
"Att vi inte skulle ha råd att ta emot flyktingar är lika falskt som att Sverige i höstas stod inför en ”systemkollaps”. Givetvis innebär det ett åtagande och en stor ansträngning att ta emot ett stort antal flyktingar på kort tid. Två saker måste till för att lyckas: För det första krävs ett flyktingmottagande i offentlig regi, utan profitörer som försöker tjäna pengar på flyktingar, och ett mottagande där alla kommuner är med och hjälper till. Det andra som krävs är ett offensivt investeringsprogram för att bygga ut utbildning, bostäder och välfärd."
Undertecknarna är förtroendevalda i 10 fackförbund i både LO, TCO och Sako; Gunnar Westin, Alexander Rosenvinge och Edgardo Luan Rivera i Seko; Petri Myllikoski, Ennio Casoni, Leo Nobel, Emma Öman, Johannes Lundberg, Sanna Tefke och Louise Strömbäck i Kommunal, Johan Sandberg, Martin Sund Svensson, Lars Henriksson och Göran Kärrman i IF Metall; Anna Wallenborg, Mimmi Axelson Feuer, Marcus Lars Helgstrand och Marika Markusson i Handels; Kent Renen Johansson och Johan Rönn i Byggnads; Erik Ohliv och Johan Sponton i Elektrikerna; Lina Westerlund och Henrik Hedman i Lärarnas Riksförbund, Magnus Södertröm i Målarna; Per Johansson i Vårdförbundet och Svante Welin i Unionen.

Bland undertecknarna finns ett flertal aktiva i Rättvisepartiet Socialisterna såväl som Vänsterpartiet och även Socialdemokraterna.

lördag 21 maj 2016

SD är ett direktörsparti

SD i knä på storbolag och klimatförnekare


Av Per Olsson

Rasistiska Sverigedemokraterna trivs bäst i sällskap med direktörer och ”näringslivets” lobbyister. De välavlönade SD-politikerna lät sig villigt köpas över välfärdsprofitörerna och arbetsgivarorganisationer som Svenskt Näringsliv.

Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson för SD, erkände till och med att det var lätt för ”näringslivet att påverka oss”. Det krävds bara några samtal och ett par lyxmiddagar, sedan var SD ett vinstkramarparti i klass med Moderaterna.
I måndags avslöjade Expressen att ”näringslivet” köper SD-röster med hjälp av lyxmiddagar på exklusiva hotell, whiskykrog och kändisrestaurang. Expressen har kommit över interna mejl ”som visar hur lobbyister från näringslivsorganisationer, storbolag, klimatförnekare och tobaksindustrin släppts in på SD:s riksdagskansli, servat partiet med då sekretessbelagt underlag – och fått spökskriva delar av en riksdagsmotion”.
”Sånt är livet som riksdagsledamot”, hävdar de välavlönade SD:arna till sitt försvar och medger att man ibland själv tar kontakt med lobbyisterna.
”Det gäller bland annat SD-ledamoten Josef Franssons kontakt med IT-entreprenören Per Welander, som är känd inom så kallade klimatförnekar­kretsar och kopplad till sajten Stockholmsinitiativet – Klimatupplysningen.”
På sajten Stockholmsinitativet-Klimatupplysning finns ingen ”upplysning”. Här släcks famtiden för planeten. Bland sajtens färskaste artiklar finns en med titeln Klimatmodellerna överskattar uppvärmningen och en annan som heter Demonen, vetenskapen och klimatpolitiken.
Den förstnämnda hävdar att temperaturökningen är överdriven och den sistnämnda menar på fullt allvar att anledningen till varför fossila bränslen har så få anhängare beror på att världens har tagits över av en ”politiserad och utvecklingsfientlig miljörörelse”.