torsdag 22 mars 2018

Rättvisepartiet Socialisterna kräver trygghetsåtgärder i Haninge


I veckans pappersupplaga av Mitt i Haninge kräver Rättvisepartiet Socialisternas Sadia Islam och Sherihan Hassan omfattande trygghetsåtgärder

Sherihan Hassan (till vänster) har jobbat som fältassistent, idag som skolkurator.
Sadia Islam (till höger) arbetar som behandlingsassistent på kvinnojour

Debattartikeln:
"Många i Haninge upplever en allt större otrygghet, särskilt kvälls- och nattetid vid det lokala centrumet, på vägen hem från krogen eller pendeln, men även i det egna hemmet. Rädslan för att bli överfallen, rånad, hamna i en hotfull situation eller utsättas för inbrott är mer påtaglig i många av Haninges kommundelar.

onsdag 21 mars 2018

Nazister tvingades lämna Haninge centrum

Rättvisepartiet Socialisterna punktmarkerade nazisterna idag i Haninge centrum
– när ett 40-tal Haningebor anslöt tvingades nazisterna lämna centrumet.
Nazistiska terroristorganisationen NMR – som bombat två flyktingförläggningar och en fackföreningslokal i Göteborg samt utfört mord i Vallentuna och Helsingfors – tvingades bort av upprörda Haningebor idag

15 nazister från våldsamma "Nordiska motståndsrörelsen" (NMR) samlades i Haninge centrum i Handen i eftermiddags; Stämningen var hotfull när handlande Haningebor försökte passera nazisternas flygbladsutdelare vilka var omgivna av ännu fler NMR-vakter, beväpnade med bland annat kevlarhanskar.
"Medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna mobiliserade därför till platsen, ställde sig brevid nazisterna och punktmarkerade dem på ett ordnat sätt samt uppmanade handlande Haningebor att delta" 

tisdag 20 mars 2018

För ett socialistiskt alternativ i valet

Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge

Det är ljusår mellan Rättvisepartiet Socialisterna och etablissemangets partier. För att förändra samhället krävs det kamp och organisering varje dag, vilket är vad Rättvisepartiet Socialisterna handlar om. Och socialism är inte bara möjligt – det är absolut nödvändigt för behoven både hos människor och miljö.

måndag 19 mars 2018

Skandaldomen mot Mattias Bernhardsson kommer att överklagas

"Demonstrationsrätten inför rätta" och "Mattias ska frias" löd några av
plakaten när miljöaktivister samlades utanför Södertörns tingsrätt idag 
Tingsrätten erkände att manifestationen för bevarande av vargen och biologisk mångfald den 29 januari i Handen var ordningssam och laglig – ändå döms Mattias Bernhardsson (RS) för "brott mot ordningslagen"

Mattias Bernhardsson döms till böter för en protest som av domaren beskrevs som "helt laglig". Det är en absurd dom som inskränker den grundlagsskyddade rätten att demonstrera (läs mer om åtalet här).

Den väldigt ordningssamma sammankomsten utanför Haninges kommunhus
den 29 januari vilken rätten av såg vara "fullt laglig". Mattias Bernhardsson
(lilla bilden) dömdes i egenskap av "ansvarig anordnare" trots detta och
trots att tre vittnen – inklusive polisen på plats – inte ansåg att Mattias höll
i ansvar under sammankomsten.

Rättegången handlade om en protest med cirka 20 personer utanför Haninge kommunhus den 29 januari. Det riktade sig till kommunstyrelsens möte med krav på att moderaternas ordförande Alexandra Anstrell skulle avgå. Deltagare var aktivister i nätverket Bevara Haninge skogar, skärgård och kulturlandskap.
Mattias Bernhardsson, som är kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge, ansågs av polis och åklagaren Ida Arnell vara anordnare av protesten. De menade att han skulle sökt polistillstånd. Mattias svarade att han sökt otaliga polistillstånd till stora demonstrationer, och då till skillnad från denna gång mobiliserat med flygblad och affischer, haft ljudanläggning och talare, samt en marschväg på gatorna.
"Inget av vittnena ansåg att Mattias Bernhardsson varit mer ansvarig än andra på plats, inte heller polisvittnet"
Grundlagen befäster rätten att demonstrera. Domaren Fredrik Nydén tvingades därför närmast slå knut på sig själv när domen kungjordes. Han inledde sin redogörelse av domen med att säga demonstrationer har rätt att genomföras även utan tillstånd, att polisen inte ska avbryta en manifestation och att alla rätt att uttycka sin åsikt.

Klipp från Mitt i Haninge
Därefter påstod domaren att polistillstånd för demonstrationer är till för att "skydda demonstranterna". Han använde exempel som att en majoritet kan vara mot en demonstration, eller att det finns risk för våld eller att "bråk uppstår". Han gav också exemplet att en demonstration inte kan hållas på E4:an.
Inget av detta hade nånting att göra med vad rättegången handlade om. Där fanns varken hot eller E4-trafik. Både polisens vittne och de två vittnen Mattias kallat underströk att demonstrationen varit mycket lugn och inte stört någon. Vittnet Ewa Danielsson Nyström sa att polisen sagt att de kunde stå kvar.
"[Domaren] påstod då att anordnarens viktigaste uppgift är "innan demonstrationen", den som uppmanar folk att delta. Att anordnaren inte ens skulle behöva vara på plats. Den som någon gång arrangerat en demonstration vet att så inte är fallet"
Efter sitt konstruerade exempel på behovet av polistillstånd (att skydda demonstranterna) gick domaren snabbt över till att försöka hitta vem som anordnat protesten i Haninge. Han påstod då att anordnarens viktigaste uppgift är "innan demonstrationen", den som uppmanar folk att delta. Att anordnaren inte ens skulle behöva vara på plats. Den som någon gång arrangerat en demonstration vet att så inte är fallet.
Inget av vittnena ansåg att Mattias Bernhardsson varit mer ansvarig än andra på plats, inte heller polisvittnet. Exempelvis berättade vittnet Susanne Wa att talkörer ropats efter att demonstranterna pratat med varandra.
Sant är att Mattias Bernhardsson var den som först kom med idén att hålla protesten och att han lade upp tid och plats på "Bevara Haninge skogar, skärgård och kulturlandskap" på Facebook.
"Du har allt med det här att göra och då är då anordnare", sammanfattade domaren, riktat till Mattias, med hänvisning till Facebook.
Sedan tvingades domaren på nytt erkänna att protesten inte störde, inte hindrade trafik och att polisen på plats inte ansåg att de skulle bytt plats. Han sa också att det nästan inte finns någon praxis, förutom några fall där ungdomar ordnat discon utan tillstånd.

Domen blev ett penningstraff, inte dagsböter, på 1000 kronor. Dessutom ska Mattias betala 800 kronor till brottsofferfonden.
Som Mattias mycket riktigt sa i sin slutkommentar riskerar domen att inskränka yttrandefriheten, med utvidgade krav på polistillstånd för även mindre stillstående protester. Det är en dom som inleder en ny praxis och därför kommer att behövs överklagas.

Av Per-Åke Westerlund

FAKTA Mattias Bernhardsson
• Kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge sedan 2006
• Bildade kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap" 2017
• Tog initiativet till kampanjen mot skyddsjakten på Södertörnsvargen – en kampanj som fick 1800 att ansluta sig, ett hundratal att överklaga skyddsjakten och 47 000 att skriva på namninsamlingen. Två jaktlag i Haninge stödde kampanjen.
• Ledande i två miljösegrar hösten 2017: Vildmarken och havsörnarna på norra Ornö räddades från skövling och kommunens planerade exploateringar i Söderbyskogen stoppades.

måndag 12 mars 2018

Mattias Bernhardsson krävde M-toppens avgång – nu åtalas han

Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge kommunfullmäktige, Mattias Bernhardsson åtalas efter manifestation för bevarande av vargen och biologisk mångfald
Klipp från Mitt i HaningeArtiklar om åtalet 
i Mitt i Haninge:

> Politiker åtalas 
för otillåten 
demonstation

> Åtalade politikern 

i Haninge: 
"Är löjligt"

Den 29 januari ordnade kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap" en manifestation utanför kommunhuset i Haninge. Ett av kraven, som fick stor spridning i media, var "Avgå Alexandra Anstrell (M)". Avgångskravet riktades mot Moderaternas ordförande då hennes fabricerade rapporter lagt till grund för beslut om skyddsjakt på den enda vargen i länet, som därefter sköts den 10 januari.

"Straffskalan är böter till 6 månaders fängelse"
Nu åtalas Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson, i egenskap av "ansvarig anordnare" av den allmänna sammankomsten, för "brott mot ordningslagen". Straffskalan är böter till 6 månaders fängelse. Orsaken till åtalet: Inget demonstrationstillstånd hade sökts.

söndag 11 mars 2018

AD:s hårda klassdom mot sopgubbarna


Domen ska skrämma andra arbetare från att ta upp kamp mot upphandlingselände, löne- och villkorsdumpning

Av Per Olsson
- - -

Arbetsdomstolens (AD) dom mot de kämpande sopgubbarna i Stockholm är en skandalös klassdom. AD och samtliga dess ledamöter, inkluderat de som facken har utsett, ställer sig helt på arbetsgivarnas sida. 49 sophämtare döms att betala mellan 2 500 och 3 500 kronor var i böter för deltagande i ”olovlig konflikt”. Det är de högsta böter som AD någonsin har utdömt mot enskilda arbetare. Att böterna varierar i storlek beror på att AD särskilt vill straffa de sopgubbar, totalt 29, som man anser har varit pådrivande.
”Med sin dom mot arbetarna hoppas AD kunna sätta punkt för den sopstrid som inleddes i samma ögonblick som den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm stad beslutade att Reno Norden får ta över en stor del av huvudstadens sophämtning”
Dessutom döms sopgubbarna och deras fackförbund Transport att ”ersätta Biltrafikens Arbetsgivareförbund för rättegångskostnader med 557 920 kronor, varav 528 000 konor avser ombudsarvode. Av det förstnämnda beloppet ska Svenska Transportarbetareförbundet betala 278 963 kronor samt var och en av arbetstagarna betala 5 693 kronor” (AD: Dom nr 14/18).

torsdag 8 mars 2018

Fortsatt kamp krävs efter #metoo


"Framför allt gör osäkra anställningar och så kallade kontaktyrken, som vård och omsorg, handel och restaurang, att sexuella trakasserier är mer vanligt förekommande"
Av Katja Raetz
- - -

Under hösten 2017 spreds tusentals kommentarer och berättelser under #metoo i Sverige som visade på omfattningen av sexuella trakasserier och övergrepp. Det bekräftade också tidigare studier som Slagen dam, vilken utkom 2003 och visade att närmare hälften av alla kvinnor i Sverige åtminstone någon gång under sina liv hade blivit utsatta.

onsdag 7 mars 2018

Haninge måste ha riktiga fältassistenter

Från vänster: Sherihan Hassan och Sadia Islam från Rättvisepartiet
Socialisterna kampanjar för trygghetsåtgärder i Jordbro centrum
Trygghetskampanjen: Rättvisepartiet Socialisterna lägger motion till kommunfullmäktige med krav på anställda fältassistenter

Alltfler Haningebor upplever en allt större otrygghet på sin ort, särskilt kvälls- och nattetid vid det lokala centrumet, på vägen hem från krogen eller pendeln, men även i det egna hemmet. Brottsligheten såväl som rädslan för att bli överfallen, rånad, hamna i en hotfull situation eller utsättas för inbrott är allvarligt problem som begränsar livsutrymmet och påverkar folkhälsan.

Rättvisepartiet Socialisternas trygghetskampanj har lyft ett stort antal nödvändiga trygghetsåtgärder. En av dessa är att Haninge behöver anställa riktiga fältassistenter, vilket partiet nu lämnar in en motion (ett förslag) till kommunfullmäktige för debatt och omröstning.
”Fältassistenterna bör arbeta lokalt i sin egen kommundel, vara baserade på skolan under skoltid, fritidsgårdarna efter skoltid men främst röra sig ute bland ungdomar på olika ”hot-spots”, lokala centrum etc. Det behövs alltså flera teams av fältassistenter för olika kommundelar, till exempel Jordbro, Brandbergen, Västerhaninge, Handen och Vendelsö. Förslagsvis bör fältassistenterna stå under Socialförvaltningen och arbeta nära Förebyggandeteamet, HANBA, Ungdomsmottagningen, Navigatorcentrum, Arbetsförmedlingen etc”, föreslår motionen.
Från vänster: Jamila Zrioui och Silvia Tipan
– Vi måste göra våra krav hörda. Om man organiserar sig så kan man påverka, säger Silvia Tipan som tillsammans med Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Rusta upp Jordbro lyckades sparka ut en av landets värsta slumvärdar från Jordbro för tre år sen.
– Det är fel att samla pengar på hög som Haninge gör när det saknas självklara saker som fältassistenter. Att ha fältassistenter ute kommer att bidra till ökad trygghet, särskilt för unga är det en trygghet att det finns vuxna ute som de kan vända sig till, säger Jamila Zrioui, lokalvårdare och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna (RS).

måndag 5 mars 2018

Rädda Tungelsta-Lida Föräldraförening – nej till marknadshyror

Lina Rigney Thörnblom (RS) i kommunfullmäktige
Rättvisepartiet Socialisterna kräver att Grund- och förskolenämnden garanterar Tulifs verksamhet

Tungelsta-Lida Föräldraförenings (Tulif) viktiga verksamhet för barn och unga riskerar att gå i graven om kommunens bolag Tornberget chockhöjer hyran. En marknadsanpassad hyra skulle innebära att Tulifs årsomsättning skulle behövas multipliceras ett antal gånger – vilket är omöjligt med den ideella verksamhet de har.
"Tornberget bryter mot bolagsordningen"
Under kvällens kommunfullmäktigemöte frågade Rättvisepartiet Socialisternas ledamot Lina Rigney Thörnblom (RS) ut Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) om hyreshotet mot Tulf:
– De marknadshyror som Tornberget beslutat om hotar hela Tungelsta-Lida Föräldraförening då deras lokaler kommer att få en hyra på 500 kr/kvm. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna har tidigare kritiserat marknadshyrorna när Kulturparkens föreningsliv hotades. Tulif driver ideal verksamhet som är avgörande för många unga, inklusive för mig själv när jag var ung. Hur tänker du som nämndordförande agera för att hyran inte ska chockhöjas för Tulif?

söndag 4 mars 2018

"Bara en tidsfråga innan någon blir allvarligt skadad"

På inte mindre än fyra olika sektioner av glastaket över Jordbro centrum
har glasrutor rasat ner med snömängder och på andra delar finns tydliga
sprickor i glaset.
Glasrutorna över Jordbro centrum en dödsfälla – flera ras på grund av undermålig snöröjning • Rättvisepartiet Socialisterna kräver att centrumägaren Samhällsbyggnadsbolaget tar sitt ansvar innan allvarlig olycka sker

> Läs också: "S-styret avtalar centrummark med f d S-politikerns bolag till misstänkt underpris"

Samhällsbyggnadsbolaget – som äger Jordbro Centrum och gjorde nettoinkomster på hela 2,2 miljarder kronor förra året – snålar in på sitt huvudansvar att sköta förvaltning och underhåll. Resultatet av deras vägran att sköta snöröjningen i Jordbro centrum kan bli allvarlig: flera potentiellt dödande ras har redan skett i år när glasrutor i taket ger vika för snömängden och kraschar ner mot marken mitt bland handlare och barn.
Robert Bielecki (RS) kampanjar
för trygghetsåtgärder i Jordbro centrum
"Jag antar att ni som centrumägare har koll på risken för att glastaken i Jordbro centrum ger vika för snömängden. Varje år rasar glasrutor ned med snömängder som ett resultat av att snön inte röjs undan, så även detta året. Såhär är det år efter år, och det är bara en tidsfråga innan någon blir allvarligt skadad som ett resultat av att snö och glasskärvor kollapsar ner. Ni som huvudmän behöver ta detta på allvar och göra något åt det", skriver Robert Bielecki, talesperson för kampanjen Rusta upp Jordbro och ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige i ett öppet brev till centrumägaren Samhällsbyggnadsbolaget.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har krävt att kommunen ska ta över ägandet av centrumet för att få till ordentlig förvaltning såväl som trygghetsåtgärder, men de styrande politikerna fortsätter att låta privata vinstintressen gå före jordbrobornas trygghet.

torsdag 22 februari 2018

Miljarder till tomma partier


Etablissemangets partier tappar medlemmar, samtidigt som partistödet ökarAv Robert Bielecki
- - -

Partistödet landar i år på 1,2 miljarder kronor och har de senaste 40 åren i snitt ökat med 15,5 miljoner kronor per år. Det visar Dagens Arenas granskning från den 12 februari.

onsdag 21 februari 2018

Rättvisepartiet Socialisterna genomför trygghetsinventering i Jordbro


Rättvisepartiet Socialisterna bjuder in jordbrorna till trygghetsinventering 26 februari 

I förra veckan samlades Rättvisepartiet Socialisterna i Jordbro för att arbeta fram kommande motioner till kommunfullmäktige om trygghetsåtgärder. Viktiga diskussioner med jordbrobor, föreningsliv och fritidsledare under hösten och vintern har stärkt innehållet i partiets programbatteri (läs mer om höstens trygghetskampanj och intervjuer med aktivister).


Rättvisepartiet Socialisternas motion-workshop
Ett av besluten på mötet, som en förberedelse för en av motionerna, var att ordna en trygghetsinventering av Jordbro måndagen den 26 februari, samling kl 19 i Jordbro centrum. Vi genomför en gemensam rundvandring i Jordbro, identifierar otrygga platser och listar konkreta åtgärdsförslag i den fysiska miljön. Flygblad som bjuder in till inventeringen delas i hushållen under veckan.

torsdag 15 februari 2018

Nya skandeler på nya Karolinska"Nya Karolinska visar hur systemet med upphandlingar och privatiseringar leder till arbetsmiljöproblem, resursslöseri, personalbrist och i förlängningen till hotad patientsäkerhet och i värsta fall undvikbara dödsfall"Av Katja Raetz (RS), specialistsjuksköterska
- - -

Flera opinionsmätningar har visat att vården fortsatt är den största politiska frågan för befolkningen i Sverige.

tisdag 13 februari 2018

Haninge måste agera mot sexuella trakasserier


Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom deltog i interpellationsdebatten om sexuella trakasserier på kommunfullmäktige igår. Här är hennes anförande:

Lina Rigney Thörnblom (RS)
"När det kommer till sexuella trakasserier på arbetsplatsen så måste vi se det som en del av strukturella problem i samhället.Det är inget som är isolerat vare sig på eller utanför arbetsplatsen.
2001 publicerades "Slagen dam", en omfattande, nationell studie om mäns våld mot kvinnor. Undersökningen riktade sig till 10 000 slumpvis utvalda kvinnor, varav 7 000 svarade, och visade upp en helt ny bild av det jämställda Sverige. 46 procent av alla kvinnor över 15 år hade någon gång erfarit våld. 56 procent hade erfarit sexuella trakasserier.
Den här studien blev hårt kritiserad och ifrågasatt för att vara forskningsfusk. Metoo-uppropen visar på att studien minst sagt var inne på rätt spår.

måndag 12 februari 2018

Ansvarig S-politiker pressades om hemliga storskoleplanerna i Handen

T.v: Maria Fögersten (S). T.h: Mattias Bernhardsson (RS)

Fägersten (S): "För tidigt för att veta om detta är bra eller dåligt"
Bernhardsson (RS): "Barnperspektivet borde kommit först"

Under kvällens kommunfullmäktige frågade Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson (RS) ut Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) om det politiska styrets planer att flytta Runstensskolan och Söderbymalmsskolan i Handen samt att drastiskt utöka elevantalen i de nya lokalerna (läs mer här).
 Rättvisepartiet Socialisterna säger nej till Kommunstyrelsens plan att omorganisera förskoleklasser och grundskolor i Handen till stordrift, slog Mattias Bernhardsson (RS) fast och fortsatte: 
 De anställda som pratat med oss anser att det pedagogiska uppdraget undermineras av stordrift på barn och att tryggheten minskar när små barn och unga elever får sina lokaler nära äldre barn och vuxna elever. Håller du med om det?

onsdag 7 februari 2018

Rättvisepartiet Socialisterna portas från valdebatten


Alla kommunfullmäktiges partier utom Rättvisepartiet Socialisterna inbjudna till kommunens valdebatt för 850 elever på Fredrika Bremer-gymnasiet på fredag

Rättvisepartiet Socialisterna sitter i Haninge kommunfullmäktige sedan 2006. Vi valdes in året efter vår skolkamp tillsammans med hundratals aktiva elever på Fredrika Bremer-gymnasiet som tvingade kommunen att avskaffa skollunchavgiften på gymnasietÅret efter vi valdes in ledde vi skolstrejker som räddade 100 lärarjobb. Vi är en nagel i ögat på de styrande politikerna.

onsdag 31 januari 2018

Rädda skolorna i Handen

Rättvisepartiet Socialisterna kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney
Thörnblom (RS) samlar namnunderskrifter för att rädda skolorna i Handen
Nej till stordrift av förskoleklasser och grundskolor i Handen • Stoppa avvecklingen av komvux
> Vill du göra något aktivt för att rädda skolorna? Maila oss på rs@socialisterna.org
Kommunledningen i HaningeS, C och MP – har med stöd av M, KD och SD lagt fram förödande planer för grundskolorna i Handen. Men om tillräckligt stora protester riktas mot det kan förslaget stoppas.
Förslaget kommer att innebära en stor omorganisation och förflyttning av elever i syfte att starta stordrift av grundskolorna i Haninge. 
"Elevantalet kan fördubblas per skola"
Runstensskolans lokaler rivs och eleverna i förskoleklass till årskurs 6 flyttas till Söderbymalmsskolans nuvarande lokaler och blandas med nya äldre elever i årskurs 7-9 (Därmed överges tidigare löften om en helt ny skola).
Söderbymalmsskolans elever i årskurs 7-9 flyttas till Riksäpplet och utökas till att bli en F-9-skola (förskoleklass till årskurs 9) – vägg i vägg med gymnasie- och vuxenutbildningen (!). Detta går emot all pedagogik och kunskaper om trygghet.

– Att flytta om alla dessa elever till Riksäpplet är inte hållbart i långa loppet. Lokalerna är inte anpassade utifrån behoven, säger Mohamed Boularbah, lärare.
Robert Bielecki (RS)
– Återigen visar S-styret att de prioriterar ekonomiska vinster och besparingar över allt annat. De små barnen kommer på Riksäpplet att hamna långt ifrån sina bostadsområden, vilket innebär mer biltrafik och buller samt långa promenader för redan stressade föräldrar utan bil, säger Robert Bielecki, ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige.
Kommunledningens plan är att utöka antalet elever per lokalyta och klass för att spara pengar. Elevantalet kan fördubblas per skola:
• Idag går 350 elever på Runstensskolan, men efter flytten kommer det gå över 700 elever i skolan!
• Idag går 430 elever på Söderbymalmsskolan, men efter flytten kommer det att vara uppemot 900 elever plus förskoleklass, det vill säga över 1 000 barn som delar skollokaler med hundratals gymnasielever och vuxna komvuxstuderande!
• I kommunstyrelseförvaltning­ens beräkningar kommer klasstorlekarna att vara över 30 elever per klass (!) när eleverna har flyttat in på Riksäpplet.

"att blanda småbarn med vuxenstuderande minskar tryggheten"
Som tidigare fritidspedagog i förskoleklass, barnskötare i förskola och skolvärd i högstadiet vet Robert Bielecki (RS) vilka förödande konsekvenser omorganisationen kan få:
– Elever i förskoleklass behöver lugna och trygga miljöer; fritidspedagoger och lärare behöver resurser och pedagogiska verktyg för att säkerställa att barnen får det lekfulla lärandet. Men denna enorma omorganisation av skolan skapar stora hinder för att garantera detta, menar Robert och fortsätter:
– Skollagen säger att syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Men att blanda småbarn med vuxenstuderande minskar tryggheten och det blir knappast en stimulerande utveckling fokus på elevernas behov med det här förslaget om två superstora skolkomplex.
Samtidigt tas samtliga teoretiska program bort på komvux:
Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Detta är en slakt av komvux; En privatisering och en ideologisk attack på vuxenutbildning. Effekterna blir stora, dels för lärare som riskerar att inte kunna bli omplacerade men även för oss som studerar. Vi må bli erbjudna andra platser men att ha möjlighet att vara på en och samma skola ger trygghet utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Att även slippa fara kors och tvärs över länet och att känna lärarna är väldigt värdefullt. Skamligt beslut!, säger Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
Nedläggningen av de teoretiska programmen ska spara 4,5 miljoner kronor enligt utbildningsförvaltningen. Men pengar finns menar Rättvisepartiet Socialisterna:

onsdag 24 januari 2018

Seger: Laziz Sharifov får nytt uppehållstillstånd


Tredje vågen segerrik kamp för Laziz 

Idag kom ett efterlängtat besked: 
"Migrationsverket upphäver beslutet om utvisning och beviljar Laziz Sharifov uppehålls- och arbetstillstånd". 
Tillståndet är två-årigt och förnyas därefter med Haninge boxningsklubb. Detta är den andra asylsegern i Haninge på bara en månad då politska flyktingen Hanna Tadesa vann uppehållstillstånd, också hon efter en kampanj med många engagerade.